Το EuroVet είναι πρόγραμμα Διαχείρισης Κτηνιατρείων και Κτηνιατρικών Κλινικών ειδικά σχεδιασμένο για τον σύγχρονο κτηνίατρο επιτρέποντάς του να καλύψει τις ανάγκες μηχανογράφησης του Ιατρείου του και να εφαρμόσει από απλές έως πολύπλοκες τεχνικές Marketing για τους πελάτες του.

πρόγραμμα κτηνιατρείου

 

• Αναλυτική περιγραφή δυνατοτήτων λογισμικού διαχείρισης κτηνιατρείου EuroVet

• Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον του 21ου αιώνα το EuroVet, με τις δυνατότητες που παρέχει, δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα στον επαγγελματία Κτηνίατρο για τη καλύτερη παρακολούθηση των πελατών του και τη μεγιστοποίηση δυνατοτήτων του Ιατρείου - Κλινικής του.

• Επιπλέον τα εργαλεία που περιέχονται, κάνουν τον προγραμματισμό της δουλειάς του Κτηνιάτρου ευκολότερη, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ενημέρωση ιδιοκτητών με ένα μοναδικό τρόπο.

• Συμβατό με Windows 98, 2000, NT, XP ή Windows 7 και 8, 10, 11 προυποθέτοντας εγκατάσταση VM XP mode

• Πλήρες πελατολόγιο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία τόσο ιδιοκτήτη όσο και κατοικίδιου.

• Όπου είναι δυνατό (π.χ. Φυλή, φύλο, είδος ζώου, στειρωμένο - μη στειρωμένο, εμβόλια, αποπαρασιτώσεις, εξετάσεις, μικροβιολογικές αναλύσεις κτλ), τα στοιχεία δίδονται σε πίνακες για να αποφύγουμε χρονοβόρες πληκτρολογήσεις, ενώ ο κτηνίατρος έχει δυνατότητα να ενημερώνει τους πίνακες αυτούς όπως ο ίδιος νομίζει.

• Το βάρος του ζώου ενημερώνεται αυτόματα σε κάθε επίσκεψη και κρατιέται ιστορικό βάρους ζώου. Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε πάντοτε το τρέχον βάρος κατοικίδιου και να εφαρμόζουμε προγράμματα διαχείρισης βάρους ή να αντιληφθούμε προοδευτική απώλεια αυτού.

• Με το πάτημα ενός κουμπιού μόνο, εμφανίζεται στην οθόνη το πλήρες νοσολογικό ιστορικό ζώου συνοπτικά απομονώνοντας τα κλινικά περιστατικά από όλες τις υπόλοιπες κινήσεις δίνοντάς μας έτσι μία γρήγορη, περιεκτική εικόνα νοσολογικού ιστορικού του ζώου.

• Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί στη προληπτική Ιατρική όπου όλες οι σχετικές κινήσεις (Εμβολιασμοί, ενδοαποπαρασιτισμοί, εξωαποπαρασιτισμοί, καθαρισμοί δοντιών κτλ) έχουν ταχύτητα στο πέρασμα των δεδομένων τους (πίνακες), προγραμματισμό επόμενης επίσκεψης για τις επαναλήψεις καθώς επίσης υπενθύμιση τηλεφωνικής επικοινωνίας με το πελάτη.

• Για Κτηνιάτρους που έχουν και εμπορικό κομμάτι έχει ληφθεί μέριμνα καταγραφής αγορών προϊόντων από τον πελάτη καθώς και της συχνότητάς τους διευκολύνοντας εφαρμογές τεχνικών Marketing σε αυτό το κομμάτι.

- Οι κατηγορίες κίνησης του ζώου είναι περισσότερες για την καλύτερη καταγραφή των δεδομένων σε κάθε ζώο και συγκεκριμένα οι εξής:

- Εμβολιασμός

- Ενδοαποπαρασιτισμός

- Εξωαποπαρασιτισμός

- Πώληση Προϊόντων

- Κλινικό Περιστατικό

- Δερματολογικό περιστατικό

- Οδοντιατρικό Περιστατικό

- Επίσκεψη

Για τις 4 πρώτες κατηγορίες ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ευχρηστία και την ταχύτητα εισαγωγής των δεδομένων.

Για το κλινικό περιστατικό αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά αφού και εδώ υπάρχουν πίνακες που περιορίζουν την χρονοβόρα πληκτρολόγηση. Συγκεκριμένα τα συμπτώματα και η θεραπεία είναι σε πίνακες αλλά με δυνατότητα να σημειώσουμε και οτιδήποτε θεωρούμε ότι πρέπει να καταγραφεί στο συγκεκριμένο περιστατικό αλλά δεν θέλουμε να το ενσωματώσουμε στους πίνακες.

EuroVet πελατολόγιο κτηνιάτρου

Η θεραπεία ειδικά δέχεται και την δοσολογία του φαρμάκου καθώς και την ατομικοποίηση της δόσης (π.χ. ένα χάπι πρωί - βράδυ για 10 ημέρες) Πέραν του πεδίου του ιστορικού υπάρχουν ακόμη τα πεδία της νοσολογικής και αιτιολογικής διάγνωσης, το βάρος και η θερμοκρασία καθώς και ένα πεδίο παρατηρήσεων.

Επίσης έχει ληφθεί μέριμνα για καθορισμό των επόμενων επισκέψεων και τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πελάτη για τη παρακολούθηση του περιστατικού.

Σε ότι αφορά τις διαγνωστικές εξετάσεις μπορείτε να περάσετε Αιματολογικές, Βιοχημικές, Ορμονολογικές, Καρδιολογικές, Ακτινολογικές, Παρασιτολογικές και ουρολογικές εξετάσεις.

Οι φυσιολογικές τιμές δίδονται για 4 φάσεις της ζωής του ζώου ξεχωριστά (Νεογνό, κουτάβι, ενήλικο, υπερήλικο), ξεχωριστά για αρσενικό και θηλυκό και για κάθε είδος ζώου. Αν μία τιμή δεν είναι φυσιολογική τότε σημαίνεται με κόκκινο χρώμα ενώ εμφανίζεται και ένας πίνακας που μας πληροφορεί για τις παθολογικές καταστάσεις οι οποίες αυξάνουν ή μειώνουν την τιμή της παραμέτρου. (Π.χ. Η αλκαλική φωσφατάση σε νεαρά ζώα είναι αυξημένη χωρίς αυτό να αντιστοιχεί σε κάποια παθολογική κατάσταση. Στα ενήλικα ζώα δεν συμβαίνει αυτό.

Αν η ίδια τιμή αλκαλικής φωσφατάσης δοθεί σε ένα κουτάβι και σε ένα ενήλικο ζώο το EuroVet θα λάβει υπ' όψιν του την ηλικία του ζώου και θα χρωματίσει κόκκινη την τιμή στο ενήλικο εμφανίζοντας παράλληλα και τον βοηθητικό πίνακα των παθολογικών καταστάσεων που αυξάνουν την τιμή της.

Για το Δερματολογικό περιστατικό μια και σε τέτοιου τύπου περιστατικά συχνά είναι απαραίτητη η λήψη πλήρους δεματολογικού ιστορικού αυτό υπάρχει έτοιμο είτε για συμπλήρωση μηχανογραφικά είτε για εκτύπωση και απόδοση στον ιδιοκτήτη για να το συμπληρώσει ο ίδιος.

Στην ίδια κατηγορία περιστατικών είναι καταχωρημένες και όλες οι ειδικές δερματολογίες εξετάσεις που πιθανόν να χρησιμοποιήσει ο κτηνίατρος.

- Επόμενη Επίσκεψη και τηλεφωνική επικοινωνία υπάρχει σε όλα τα είδη κινήσεων για την καλύτερη παρακολούθηση των περιστατικών.

- Το EuroVet έχει ημερολόγιο που ενημερώνεται αυτόματα από τις προγραμματισμένες κινήσεις των πελατών αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να προστεθούν και προσωπικές σημειώσεις.

- Υπάρχει πλήρες ευρετήριο ζώων, πελατών καθώς και αναμενόμενων επισκέψεων ή τηλεφωνικών επικοινωνιών ανά κατηγορία ή συνδυασμό κατηγοριών.

- Όλες οι κινήσεις του πελάτη μπορούν να τυπωθούν έτσι ώστε να του αποδοθούν.

- Οι λογαριασμοί του πελάτη κρατιούνται χωριστά (χρέωση, πίστωση, υπόλοιπο)
και υπάρχει πρόγραμμα παρακολούθησής τους.

- Υπάρχει βιβλιοθήκη εικόνων και κειμένου που είναι εκτυπώσιμο και μπορεί να συμβάλλει τόσο στην αρχειοθέτηση επιστημονικών κειμένων όσο και στην επιμόρφωση των πελατών.

- Υπάρχει πεδίο συγγραφής οδηγιών προς τους ιδιοκτήτες των ζώων επίσης εκτυπώσιμο για την καταγραφή και απόδοση των συχνότερων οδηγιών που συνήθως είναι επαναλαμβανόμενες.

- Το πρόγραμμα έχει εύχρηστη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τη μεταφορά τους εκτός του χώρου του Ιατρείου καθώς και αποκατάσταση από τα αντίγραφα αυτά σε περίπτωση ανάγκης.

- Διαθέτει πρωτοποριακή αποκατάσταση των βάσεων δεδομένων για προστασία από διακοπές ρεύματος, πτώσεις τάσεως κτλ. (ωστόσο προτείνουμε την χρήση τροφοδοτικού αδειαλειπτου παροχής για κάθε ενδεχόμενο)

Μετά από όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι το EuroVet είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του σύγχρονου κτηνιάτρου και μπορεί να σας βοηθήσει να ανεβάσετε το επίπεδο των παρεχόμενων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών προς τους πελάτες σας με μικρό κόστος.

Αγοράστε το EuroVet στη τιμή των: 290€• Τη σύγχρονη ιστορία του παραπάνω εξαιρετικών επιδόσεων λογισμικού EuroVet έκδοσης 1999, αποτελεί σήμερα το δικτυακό λογισμικό euroVetPlus, στο σχεδιασμό και ανάπτυξη του οποίου δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα στη διατήρηση και βελτίωση όλων των χρήσιμων για κάθε κτηνίατρο μικρών ζώων δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών όπως περιγράφονται παραπάνω, ενσωματώνοντας παράλληλα νέες τεχνολογίες συμβαδίζοντας έτσι με τις διαρκώς αυξανόμενες τεχνολογικές απαιτήσεις. Δείτε περισσότερα για το:

κτηνιατρικό πελατολόγιο
 

euroVetPlus

Διαχείριση κτηνιατρείου - ψηφιακό βιβλιάριο υγείας κατοικίδιου.

πελατολόγιο κτηνιατρείου • πρόγραμμα διαχείρισης κτηνιατρείου: 5.99€/μήνα

• η τιμή συνδέεται μόνο με τη χρονική δέσμευση - δεν αφορά περιορισμούς λειτουργιών.

συνοπτικό εγχειρίδιο κτηνιάτρου (pdf)
εικονογραφημένο εγχειρίδιο κτηνιάτρου (pdf)

συνδρομή euroVetPlus διαχείριση κτηνιατρείου:

ηλεκτρονικό βιβλιάριο
κατοικιδίου • δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλιάριο κατοικιδίων
ή έκδοση premium*: 5€/έτος

*απαιτείται μόνο μια άδεια για όλα σας τα κατοικίδια.

εικονογραφημένο εγχειρίδιο ιδιοκτήτη κατοικιδίων (pdf)

ηλεκτρονικό βιβλιάριο έκδοση premium με 5€ / έτος:
εσωτερικοί σύνδεσμοι: