Δήλωση απορρήτου - όροι χρήσης ιστοσελίδας.

Δήλωση απορρήτου • Σεβασμός στην ασφάλεια προσωπικών δεδομένων, φροντίδα διασφάλισης απορρήτου προσωπικών στοιχείων και συναλλαγών σας.

• Κάθε μορφή επικοινωνίας μαζί σας εκλαμβάνεται ως εμπιστευτική και διαχειρίζεται ανάλογα. Όλες οι επικοινωνίες που απευθύνετε σε αυτή την ιστοσελίδα με ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλεφωνικά ή με υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων όπως ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, προσωπικά σας στοιχεία, όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, φορολογικά στοιχεία, καταγράφονται σύμφωνα με τη πολιτική που εφαρμόζεται ενώ παραμένουν σε αρχείο για ένα έτος, προκειμένου να διασφαλίζεται η Νομιμότητα και η ασφάλεια συναλλαγών.

• Εξαίρεση αποτελούν τα φορολογικά στοιχεία πελατών καθώς απαιτείται να διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

• Όλα τα σχετικά αρχεία αντιμετωπίζονται σε κάθε περίπτωση ως προσωπικά δεδομένα και δεσμεύομαι να μην αποκαλύψω σε καμία περίπτωση σε τρίτους οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, εκτός εάν συντρέχουν Νομικοί λόγοι ή εφόσον ζητηθεί μέσα από Νόμιμες διαδικασίες από τις αρμόδιες Αρχές.

• Σε αυτή την ιστοσελίδα χρησιμοποιείται κώδικας της υπηρεσίας Google analytics μέσω του οποίου συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν επισκέψεις ιστοσελίδας μας και περιλαμβάνουν στοιχεία όπως: χρόνο, μοναδική διεύθυνση IP επισκέπτη, δικτυακό τόπο από τον οποίο προήρθε και άλλα χρήσιμα για διαχειριστές ιστοσελίδων στατιστικά στοιχεία που ωστόσο δεν είναι δυνατό να συσχετιστούν με συγκεκριμένο άτομο αλλά χρησιμεύουν στη βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών. Πολιτική απορρήτου της Google.

• Τα στατιστικά στοιχεία ιστοσελίδας στα οποία παρέχεται πρόσβαση από την υπηρεσία Google analytics αναφορικά με επισκέψεις αυτής της ιστοσελίδας, θεωρούνται επίσης απόρρητα, ενώ η συλλογή τους πραγματοποιείται με τη δέσμευση να μην αποκαλυφτούν παρά μόνο εάν συντρέχουν Νομικοί λόγοι.

• Όσο αφορά στις πληρωμές με χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών - τραπεζικού λογαριασμού, γίνονται μέσω PayPal χρησιμοποιώντας ασφαλείς κρυπτογραφημένες συνδέσεις καθώς έτσι διασφαλίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το απόρρητο συναλλαγών σας.

• Σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλειας συναλλαγών PayPal, ο αριθμός κάρτας ή τραπεζικού σας λογαριασμού, που χρησιμοποιείτε για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, παραμένει στα αρχεία της εταιρίας χωρίς κοινοποίηση στον προμηθευτή.
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, παρακαλώ επικοινωνήστε.

όροι χρήσης:

• Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα αναγνωρίζετε και αποδέχεστε τη χρήση κώδικα συλλογής στατιστικών στοιχείων, καθώς επίσης την ενδεχόμενη καταγραφή σχετικών επικοινωνιών οποιασδήποτε μορφής συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας στοιχείων.

• Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναδημοσίευση, επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας αναφορικά με περιλαμβανόμενο κείμενο, φωτογραφίες, κώδικα προγραμματισμού, χωρίς γραπτή άδεια εκ μέρους του δημιουργού.

εμπορικά σήματα:

• Εάν εμφανίζονται εμπορικά σήματα τρίτων σε αυτή την ιστοσελίδα, αυτά ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους ενώ η χρήση τους σε αυτή τη δικτυακή τοποθεσία έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα αναφορικά με τις περιγραφές παρεχόμενων υπηρεσιών και εξοπλισμού.

Δήλωση απορρήτου - όροι χρήσης

εσωτερικοί σύνδεσμοι: