Τεχνική υποστήριξη υπολογιστών, δικτύων, συντήρηση, εγκατάσταση, επισκευή πληροφοριακών συστημάτων σε λογικές τιμές.

Τεχνική υποστήριξη πληροφορικής στο χώρο σας - επίσκεψη τεχνικού υπολογιστών - απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη - υπηρεσία τηλευποστήριξης (ασφαλής απομακρυσμένη σύνδεση μεταξύ υπολογιστών (ενεργοποιείται κάθε φορά μετά από έγκριση σας).

Τεχνική υποστήριξη πληροφορικής - επίσκεψη τεχνικού υπολογιστών:
Τιμή ώρας (ελάχιστη χρέωση): 40€
• Για επίσκεψη εκτός πολεοδομικού Θεσσαλονίκης πιθανών ισχύουν επιπλέον χρεώσεις απο 0.38€ /km.

απομακρυσμένη σύνδεση τεχνικού - υποστήριξη πληροφορικής:
Τιμή ώρας (ελάχιστη χρέωση): 20€
• Τεχνική υποστήριξη πληροφορικής απομακρυσμένης πρόσβασης προτείνεται καθώς έχει πολύ χαμηλό κόστος συγκριτικά με επίσκεψη τεχνικής υποστήριξης πληροφορικής στο σπίτι, γραφείο, εγκαταστάσεις, ενώ το πρόβλημα αντιμετωπίζεται άμεσα.

τιμοκατάλογος εργασιών τεχνικού υπολογιστών - τεχνική υποστήριξη πληροφορικής:

 
τεχνική υποστήριξη πληροφορικής, επίσκεψη τεχνικού, απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη
 

• Κάθε τεχνική επίσκεψη - απομακρυσμένη σύνδεση τεχνικού υπολογιστών, διεκπεραίωσης εργασιών όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω, χρεώνεται τουλάχιστον μία ώρα εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην αντίστοιχη παράγραφο.

• Ισχύουν ανάλογες ποσοτικές εκπτώσεις.

επίσκεψη τεχνικού - πληροφορική υποστήριξη:

 
τεχνική υποστήριξη, επίσκεψη τεχνικού υπολογιστών, απομακρυσμένη υποστήριξη
 

Τεχνική υποστήριξη πληροφορικής - επίσκεψη τεχνικού στο γραφείο, το σπίτι ακόμη και μέσα στην επόμενη ώρα μετά τη κλήση εφόσον βρίσκεστε εντός πολεοδομικού Θεσσαλονίκης, εντός επόμενης εργάσιμης ημέρας σε όλη την Ελλάδα.

• Επίσκεψη τεχνικού υπολογιστών για τεχνική υποστήριξη πληροφορικής, προτείνεται συνήθως αν δε μπορεί να πραγματοποιηθεί παρέμβαση απομακρυσμένης σύνδεσης τεχνικού.
• Παραδείγματος χάρη: εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος υπολογιστή, προσθήκη - αντικατάσταση ανταλλακτικών, αναβάμιση, όταν δε λειτουργεί καθόλου, δε διαθέτει πρόσβαση ίντερνετ.

απομακρυσμένη σύνδεση - τεχνική υποστήριξη πληροφορικής:

 
τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού, υπολογιστών, εφαρμογών
 

Τεχνική υποστήριξη πληροφορικής με τηλευποστήριξη τεχνικού.
• Παρέμβαση τεχνικού χρησιμοποιώντας ασφαλή απομακρυσμένη σύνδεση υπολογιστή.

• Τέτοια απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη υπολογιστών - δικτύων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό. Απαιτείται εκχώρηση άδειας ανά σύνδεση μεταξύ υπολογιστών, ενώ στη διάρκεια παρέμβασης τεχνικού βλέπετε την εξέλιξη στην οθόνη.

• τεχνική υποστήριξη υπολογιστών - δικτύων - απαραίτητες προϋποθέσεις απομακρυσμένης σύνδεσης:
α. ενεργός υπολογιστής.
β. διαθέσιμη πρόσβαση ίντερνετ.

τεχνική υποστήριξη πληροφορικής - Πότε χρειάζεται επίσκεψη τεχνικού;

επίσκεψη τεχνικού -υποστήριξη

Οι παρακάτω τεχνικές εργασίες υπολογιστών προϋποθέτουν επι τόπου επίσκεψη τεχνικού.

Εγκατάσταση κεντρικού υπολογιστήΕγκατάσταση windows server

 

Εγκατάσταση κεντρικού υπολογιστή - λειτουργικό windows server:
διάρκεια εργασιών εγκατάστασης: 2 ως 6 ώρες.

Περιλαμβάνονται:
1. ενεργοποίηση - κατάλληλες ρυθμίσεις, παραμετροποίηση λειτουργικού συστήματος, ορισμός ιδιοτήτων - δικαιωμάτων πρόσβασης χρηστών, εφαρμογή ανάλογων περιορισμών δικτύων, δημιουργία φακέλων κοινής χρήσης (γενικής πρόσβασης), φακέλων αποκλειστικής πρόσβασης συγκεκριμένου χρήστη, διασφάλιση δικαιωμάτων διαχειριστών δικτύου.
2. άλλες τεχνικές εργασίες που περιγράφονται παρακάτω.


Εγκατάσταση υπολογιστή

 

Εγκατάσταση τερματικού - μεμονωμένου υπολογιστή windows:
διάρκεια εργασιών εγκατάστασης:1 ως 4 ώρες.

Περιλαμβάνονται:
α) προσθήκη περιφερειακών πχ. εκτυπωτές, σαρωτές.
β) άλλες τεχνικές εργασίες:

επίσκεψη τεχνικού - τεχνική υποστήριξη πληροφορικής - εργασίες εγκατάστασης υπολογιστή:

Στις εγκαταστάσεις κεντρικού υπολογιστή, τερματικού - μεμονωμένου μηχανήματος, θα διενεργηθούν στη σειρά οι τεχνικές εργασίες:

Καταγραφή αναγκών, λήψη αντιγράφων όλων των αρχείων εάν χρειάζεται.

Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος - ταυτόχρονη διαμόρφωση δίσκου (format).

Ενημέρωση - ρυθμίσεις προγραμμάτων οδήγησης. Αφορά ενσωματωμένες - περιφερειακές συσκευές.

Ενεργοποίηση - ενημέρωση λογισμικού προστασίας (ιών, πρόσβασης δίχως εξουσιοδότηση).

Προσθήκη προγράμματος γονικού ελέγχου.
• Ειδικό πρόγραμμα (οικιακού υπολογιστή) περιορισμού πρόσβασης ανηλίκων, ιστοσελίδων ακατάλληλου περιεχομένου (αν χρειάζεται).

Επαναφορά αρχείων αντιγράφων ασφαλείας.

Τοποθέτηση, ρυθμίσεις λογισμικού αυτοματοποιημένης λήψης αντιγράφων ασφαλείας εξωτερικού δίσκου, τοπικού δικτύου, internet (π.χ. Google drive).

επίσκεψη τεχνικού πληροφορικής - συντήρηση – αναβάθμιση - μεμονωμένες εργασίες υπολογιστών - τεχνική υποστήριξη:

τεχνική υποστήριξη - επίσκεψη τεχνικού - διάρκεια: 1 ώρα (ελάχιστη χρέωση).

Αντικατάσταση σκληρού δίσκου

 

Αντικατάσταση σκληρού δίσκου.
• Αφορά εσωτερικό δίσκο χωρίς υπηρεσίες επανεγκατάστασης - επαναφοράς αρχείων backup. Επεξεργαστική ισχύς - μνήμη δίσκου έχουν σημαντικές επιπτώσεις ταχύτητας γενικότερα.

Αντικατάσταση εσωτερικής πλακέτας γραφικών

 

Αντικατάσταση κάρτας γραφικών.
• Ενεργοποίηση κατάλληλου λογισμικού οδήγησης. Επεξεργαστική ισχύς, μνήμη, ποιότητα, ταχύτητα κάρτας γραφικών, επηρεάζουν σημαντικά επιδόσεις, εφαρμογές, καθημερινές εργασίες υπολογιστών.

αντικατάσταση κάρτας ήχου

 

Εγκατάσταση - αντικατάσταση κάρτας ήχου.
• Επίσης, προσθήκη περισσότερων καρτών ήχου στον ίδιο υπολογιστή (εξειδικευμένες εφαρμογές ήχου). Περιλαμβάνεται ανάλογη παραμετροποίηση.

Υπηρεσίες αναβάθμισης - τεχνικής υποστήριξης - επι τόπου εργασίες πληροφορικής - επισκευή, αναβάθμιση:

αντικατάσταση motherboard, cpu, μνήμης

 

Επισκευή - Αναβάθμιση υπολογιστών
• Αναβάθμιση - επισκευή παλιού υπολογιστή (μητρικής, επεξεργαστή, μνήμης, ανεμιστήρα) οπωσδήποτε σημαίνει σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων, προϋποθέτοντας ωστόσο συμβατότητα νέων εξαρτημάτων αναβάθμισης.

αντικατάσταση DVDRW

 

Αλλαγή - εγκατάσταση DVD, DVDRW.

αντικατάσταση τροφοδοτικού υπολογιστή

 

Αντικατάσταση τροφοδοτικού υπολογιστή.

εγκατάσταση τροφοδοτικού αδιάλειπτου παροχής

 

Τοποθέτηση τροφοδοτικού αδιάλειπτου παροχής (UPS) - εργασίες αντικατάστασης μπαταριών UPS.

εγκατάσταση windows

 

Εγκατάσταση windows.
• Αφορά αρχική εγκατάσταση - αναβάθμιση λειτουργικού windows καθώς επίσης, απαραίτητων προγραμμάτων οδήγησης.

εγκατάσταση linux

 

Εγκατάσταση linux - linux server.
• Αφορά αρχική εγκατάσταση - αναβάθμιση λειτουργικού linux - linux server, απαραίτητων προγραμμάτων οδήγησης.

τεχνική υποστήριξη - εργασίες συντήρησης - επισκευή - αποκατάσταση υπολογιστή:

Σύνδεση σε δίκτυο ενσύρματο ή wifi

 

Σύνδεση ενσύρματου - ασύρματου δικτύου.
• Έλεγχος - ρυθμίσεις αποκατάσταση παραμέτρων δικτυακής πρόσβασης υπολογιστή, έλεγχος - κατασκευή νέου καλωδίου μικρού μήκους, διασφάλιση ασύρματης πρόσβασης, ρυθμίσεις δρομολογητή αφού προηγηθεί επιτόπου έρευνα συχνοτήτων εφόσον παρατηρείται διένεξη επικοινωνιών εξ αιτίας εκπομπών γειτονικών δικτύων, παραμετροποίηση προστασίας κωδικού εφόσον δεν έχει ενεργοποιηθεί, είτε βρίσκεται στο προεπιλεγμένο εργοστασιακό κωδικό, παραμετροποίηση - αποκατάσταση συνδέσεων ενεργών δικτυακών περιφερειακών.

καθαρισμός σκόνης στο εσωτερικό του υπολογιστή

 

Εργασίες εσωτερικού καθαρισμού σκόνης υπολογιστή.

• Παρενέργεια ανεμιστήρων υπολογιστή αποτελεί η σκόνη καθώς συσσωρεύεται εμποδίζοντας σημαντικά τον αέρα, προκαλώντας έτσι μείωση ταχύτητας, θόρυβο, αυξημένη θερμοκρασία υπολογιστών, ενώ ανάλογα της χημικής σύνθεσης - υγρασίας γίνεται αγώγιμη οδηγώντας προς βραχυκυκλώματα υπολογιστών.
Επίσκεψη διεκπεραίωσης εσωτερικού καθαρισμού σκόνης υπολογιστή προτείνεται τουλάχιστον μια φορά ανά έτος.
• Η επίσκεψη τεχνικού υπολογιστών προτείνεται συχνότερα εφόσον παρατηρούνται μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σκόνης.

Τεχνική υποστήριξη πληροφορικής χρησιμοποιώντας απομακρυσμένη σύνδεση. Λογισμικό τηλευποστήριξης - απομακρυσμένη σύνδεση τεχνικού υπολογιστών χρησιμοποιείται στις παρακάτω εργασίες:

τεχνική υποστήριξη - απομακρυσμένη σύνδεση - χρόνος: 1 ώρα (ελάχιστη χρέωση).
 
απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων
 

Εγκατάσταση λογισμικού γραφείου

 

Εγκατάσταση λογισμικού γραφείου, πολυμέσων, άλλου λογισμικού.
• Εγκατάσταση - παραμετροποίηση όπου χρειάζεται (ισχύει για λογισμικό γραφείου, επεξεργασίας εικόνας, ήχου, βίντεο, backup, επικοινωνιών, εφαρμογών VOIP, ενδοεταιρικών γραπτών μηνυμάτων κλπ. Εξαιρούνται εφαρμογές ERP βάσεις δεδομένων καθώς ίσως απαιτείται περισσότερος χρόνος).

εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης

 

Εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης (drivers).
• Εγκατάσταση λογισμικού οδήγησης εκτυπωτή, σαρωτή, κάρτας γραφικών, κάρτας ήχου, άλλων περιφερειακών συσκευών.

εγκατάσταση περιφερειακών καρτών

 

Εγκατάσταση, συντήρηση, ρυθμίσεις άλλων περιφερειακών υπολογιστή.

Προβλήματα ταχύτητας υπολογιστή:

βελτίωση ταχύτητας υπολογιστή

 

Βελτίωση ταχύτητας υπολογιστή.
• Αν ο υπολογιστής σας έγινε αργός χωρίς να έχει εγκατασταθεί πρόσφατα κάποια ιδιαίτερα απαιτητική εφαρμογή που θα δικαιολογούσε καθυστέρηση, σίγουρα χρειάζεται επίσκεψη και τεχνική συντήρηση.

• Ορισμένες εφαρμογές δυσλειτουργούν εξαιτίας ασυμβατότητας, λάθος ρυθμίσεων, μη εκπλήρωσης ελάχιστων απαιτήσεων υπολογιστή, προκαλώντας σημαντική καθυστέρηση έναρξης - καθημερινών εργασιών υπολογιστή φέρνοντας σοβαρές επιπτώσεις παραγωγικότητας.
• Απόπειρες απεγκατάστασης προβληματικών εφαρμογών συχνά αφήνουν πίσω αμέτρητα άχρηστα αρχεία επιφέροντας καθυστερήσεις.
• Ισως αποτελούν επίσης αιτίες καθυστέρησης, δυσλειτουργίας υπολογιστή, περιπτώσεις όπως μακροχρόνιας συσσώρευσης αυτόματα δημιουργημένων προσωρινών αρχείων, κατακερματισμός αρχείων δίσκου, περιορισμός ελεύθερου χώρου κλπ.

Αντίγραφα ασφαλείας - επαναφορά αρχείων:

Αντίγραφα ασφαλείας αρχείων - επαναφορά

 

Λήψη αντιγράφων ασφαλείας αρχείων - πλήρους εικόνας δίσκου - επαναφορά.
Αναλυτική περιγραφή υπηρεσίας τακτικού backup αρχείων.

καθαρισμός ιών υπολογιστή

 

Καθαρισμός ιών - άλλου κακόβουλου λογισμικού υπολογιστή.
• Όπως λογισμικό παρακολούθησης υποκλοπής δεδομένων υπολογιστή, εκχώρησης πρόσβασης στα αρχεία σας χωρίς εξουσιοδότηση, λογισμικού πλήρους ελέγχου υπολογιστή εξ αποστάσεως σύνδεση χωρίς σχετικές ειδοποιήσεις.
• σχετική ενότητα: εξουδετέρωση παρακολούθησης υπολογστή, χώρου, κινητού.

ρυθμίσεις δικτύου

 

Ρυθμίσεις δικτύου - παραμετροποίηση.
• Περιπτώσεις όπου είναι εφικτή απομακρυσμένη πρόσβαση - παροχή τεχνικής υποστήριξης δικτυακών συσκευών, πχ δρομολογητών δικτύου.

τεχνική υποστήριξη υπολογιστών - χρονική διάρκεια :

• Η τεχνική υποστήριξη επηρεάζεται χρονικά από διαφορετικούς παράγοντες, καθιστώντας αρκετά δύσκολο έναν απόλυτα ακριβή προϋπολογισμό.

• Τέτοιοι παράγοντες είναι:
- διαφορετικές ανάγκες χρηστών (εγκατάσταση - ρυθμίσεις απαραίτητων εφαρμογών, δυνατότητες εκτύπωσης, σάρωσης, επικοινωνιών),
- τρέχουσα κατάσταση εσωτερικού καθαρισμού υπολογιστή,
- ανάγκες αντικατάστασης φθαρμένων ανταλλακτικών,
- διαθεσιμότητα αναγκαίων ανταλλακτικών,
- ρυθμίσεις - παραμετροποίηση νέου εξοπλισμού,
- ταχύτητα επεξεργαστή,
- μέγεθος, ταχύτητα μνήμης,
- ταχύτητα δίσκου, ταχύτητα κάρτας γραφικών,
- ταχύτητα περιφερειακών υπολογιστή,
- παραμετροποίηση παλαιών - νέων εφαρμογών αν χρειάζονται εγκατάσταση,
- όγκος δεδομένων, εφόσον απαιτείται διατήρηση αντιγράφου ασφαλείας - επαναφορά αντιγράφου.

Τεχνική υποστήριξη πληροφορικής - επίσκεψη - τηλευποστήριξη - τρόποι πληρωμής:
Προϋπόθεση παροχής υπηρεσιών αποτελεί η προκαταβολική κατάθεση - μεταφορά: - χρέωση κάρτας, τραπεζικού λογαριασμού, μέσω PayPal.
Τεχνική υποστήριξη - επίσκεψη:
(Technical support onsite visit):

Επίσκεψη εκτός Θεσσαλονίκης απο 0.38€ /χλμ.:
Eπιπλέον χρέωση ανά χλμ.:
(Additional charge per km):
Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται το κόστος επιστροφής. π.χ.: επίσκεψη στην
Αθήνα επιλέξτε: → 600km (270€).

Τεχνική υποστήριξη πληροφορικής - απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη:
Πληροφορική τηλευποστήριξη:
(Technical remote support):

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου πριν κάνετε οποιαδήποτε πληρωμή, είτε αφορά επίσκεψη τεχνικού υπολογιστών είτε απομακρυσμένη σύνδεση υποστήριξης, καθώς τα προαναφερόμενα χρονικά πλαίσια ανταπόκρισης τεχνικού, μπορεί να μεταβάλλονται ανάλογα με τις τρέχουσες ανειλημμένες υποχρεώσεις.

• Ο παραπάνω κατάλογος περιλαμβάνει ενδεικτικά περιγραφές μόνο μερικών προσφερόμενων υπηρεσιών.

εσωτερικοί σύνδεσμοι: