πληροφορική υποστήριξη, τηλευποστήριξη απο τη Matrix πληροφορική
l2
τηλευποστήριξη

Πληροφορική υποστήριξη στο χώρο σας ή απο απόσταση με απομακρυσμένη σύνδεση

Παρέχουμε υπηρεσίες πληροφορικής υποστήριξης, άμεσα και υπεύθυνα από το 1988.

Τεχνική κάλυψη με επίσκεψη και υπηρεσία τηλευποστήριξης

τιμή επίσκεψης ανα ώρα
(ελάχιστη χρέωση): 40 euro +ΦΠΑ(49,6)
Για αποστάσεις εκτός πολεοδομικού Θεσσαλονίκης ισχύουν επιπλέον χρεώσεις
απο 0,50 ως 1 euro + ΦΠΑ /km

τιμή τηλευποστήριξης ανα ώρα
(ελάχιστη χρέωση): 20 euro +ΦΠΑ (24,8)

Εγκατάσταση τερματικού ή μεμονωμένου υπολογιστή με windows

στο γραφείο ή το σπίτι σας με επίσκεψη μέσα στην επόμενη ώρα από την κλήση εφόσον βρίσκεστε εντός ορίων πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, ή μέσα στην επόμενη εργάσιμη ημέρα σε όλη την Ελλάδα.

Είναι δυνατή επίσης η άμεση σύνδεση στον υπολογιστή σας από απόσταση για παροχή βοήθειας. Κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας σύνδεσης, μπορείτε να βλέπετε όλη την εξέλιξη στην οθόνη σας.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία τέτοια σύνδεση θα χρειαστεί να εκτελέσετε στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα απομακρυσμένης πρόσβασης που θα βρείτε εδώ και να μας δώσετε τηλεφωνικά τους αριθμούς ID και Password που θα εμφανιστούν στην οθόνη σας. Μια σημαντική λεπτομέρεια είναι πως ο αριθμός ID αλλάζει κάθε φορά που γίνεται επανεκκίνηση του δρομολογητή (router) σας, ενώ αντίστοιχα ο κωδικός πρόσβασης αλλάζει μετά από κάθε αποσύνδεση του απομακρυσμένου υπολογιστή για λόγους ασφαλείας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για μια απομακρυσμένη σύνδεση, αποτελεί βέβαια η πρόσβαση του υπολογιστή σας στο διαδίκτυο.

Είναι αρκετά δύσκολο να προϋπολογιστεί με ακρίβεια ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την αρχική εγκατάσταση, ή επανεγκατάσταση, ενός υπολογιστή που βρίσκεται σε λειτουργία, καθώς εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες που ποικίλουν κατά περίπτωση και είναι δυνατό να επηρεάσουν σημαντικά τη χρονική την εξέλιξη της εγκατάστασης.

Τέτοιοι παράγοντες, είναι οι εξειδικευμένες ανάγκες και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις της επιχείρησης αλλά και των χρηστών, η τρέχουσα κατάσταση του μηχανήματος, τόσο αναφορικά με τις ενδεχόμενες ανάγκες εσωτερικού καθαρισμού ή και συντήρησης ή αντικατάστασης φθαρμένων τμημάτων, όσο και η ταχύτητα του αναφορικά με την επεξεργαστική ισχύ, το μέγεθος και ταχύτητα της μνήμης, την ταχύτητα δίσκου, μονάδας γραφικών κλπ, ο όγκος των δεδομένων που είναι απαραίτητο να κρατηθούν σε αντίγραφα ασφαλείας για να μεταφερθούν στη θέση τους μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο αριθμός και το μέγεθος των παλιών και νέων εφαρμογών που θα εγκατασταθούν στη συνέχεια.

Ωστόσο, χωρίς απολύτως καμία έκπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά κατανοώντας πως η ανάγκη μιας προκαταβολικής εκτίμησης - προϋπολογισμού του κόστους το οποίο στις μέρες μας αποτελείγια όλους ένα σημαντικό θέμα, παραθέτω τον παρακάτω αναλυτικό τιμοκατάλογο παρεχόμενων υπηρεσιών:

Οι περισσότερες από τις παρακάτω παρεμβάσεις προϋποθέτουν την επι τόπου παρουσία τεχνικού.

Εγκατάσταση κεντρικού υπολογιστή με λειτουργικό windows server 2008 ή νεότερο

Εγκατάσταση κεντρικού υπολογιστή με λειτουργικό windows server 2008 ή νεότεροΟλοκλήρωση σε: 4 ως 6 ώρες. Περιλαμβάνονται: α) ενεργοποίηση και ρυθμίσεις δυνατοτήτων λειτουργικού, κατάλληλων για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, ορισμός ιδιοτήτων και δικαιωμάτων πρόσβασης χρηστών, δημιουργία φακέλων σύμφωνα με τις ανάγκες τις επιχείρησης, π.χ. δικτυακών χώρων κοινής χρήσης όπου όλοι οι χρήστες θα διαθέτουν μερική ή πλήρη πρόσβαση και άλλων όπου ο κάθε χρήστης θα διαθέτει μοναδική πρόσβαση για να αποθηκεύει έγγραφα και άλλα χρήσιμα για αυτόν αρχεία. β) άλλες εργασίες όπως περιγράφονται παρακάτω

εγκατάσταση windows server

Εγκατάσταση τερματικού ή μεμονωμένου υπολογιστή με windows (XP,Vista,7,8,10)

Εγκατάσταση τερματικού ή μεμονωμένου υπολογιστή με windowsΟλοκλήρωση σε: 3 ως 4 ώρες. Περιλαμβάνονται: α) εγκατάσταση περιφερειακών όπως εκτυπωτές, σαρωτές, φορολογικός μηχανισμός (υποστηρίζονται μόνο Altec Tax manager και Tax Manager New) β) οι εργασίες που περιγράφονται παρακάτω

εγκατάσταση windows

Στις εγκαταστάσεις κεντρικού υπολογιστή, τερματικού ή μεμονωμένου μηχανήματος, θα διενεργηθούν επίσης με τη σειρά που αναφέρονται: Καταγραφή αναγκών, λήψη αντιγράφων όλων των αρχείων που θα πρέπει να φυλαχθούν, εγκατάσταση λογισμικού λειτουργικού συστήματος με ταυτόχρονη διαμόρφωση δίσκου (format), εγκατάσταση και ρυθμίσεις προγραμμάτων οδήγησης που αφορούν τόσο σε ενσωματωμένες όσο και σε περιφερειακές συσκευές, εγκατάσταση και ενημέρωση λογισμικού προστασίας τόσο από ιούς, όσο και από υποκλοπή δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση,

εγκατάσταση windows

εγκατάσταση λογισμικού γονικού ελέγχου (ειδικό πρόγραμμα περιορισμού πρόσβασης σε ιστοσελίδες όπου το περιεχόμενο θεωρείται ακατάλληλο), επαναφορά αρχείων, τοποθέτηση και ρύθμιση λογισμικού αυτοματοποιημένης λήψης αντιγράφων ασφαλείας σε εξωτερικό δίσκο, στο τοπικό δίκτυο ή το internet (π.χ. SkyDrive)

πληροφορική υποστήριξη στο χώρο σας ή απο απόσταση
εγκατάσταση windows

Τιμοκατάλογος μεμονωμένων τεχνικών εργασιών

Για κάθε επίσκεψη ή απομακρυσμένη σύνδεση με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή μιας από τις εργασίες που αναφέρονται παρακάτω, χρεώνεται μία ώρα εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην αντίστοιχη παράγραφο, ενώ θα ισχύουν εκπτώσεις στις τιμές ανάλογες του αριθμού εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια της

Δεν περιλαμβάνεται το κόστος αγοράς εξοπλισμού ή λογισμικού που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν.

Αντικατάσταση εσωτερικού δίσκουΑντικατάσταση σκληρού δίσκου η εργασία αφορά εσωτερικό δίσκο, και σε αυτήν δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες επανεγκατάστασης και επαναφοράς αρχείων απο backup. Ηταχύτητα και η μνήμη άμεσης προσπέλασης που διαθέτει ένας δίσκος έχουν σημαντικές επιπτώσεις την ταχύτητα του κάθε συστήματος

Αλλαγή κάρτας γραφικών Αντικατάσταση εσωτερικής πλακέτας γραφικών με εγκατάσταση κατάλληλου λογισμικού οδήγησης. Αξίζει να αναφερθεί πως η επεξεργαστική ισχύς, η μνήμη και η ποιότητα της κάρτας γραφικών επηρεάζουν σημαντικά τις γενικές επιδόσεις του υπολογιστή σας, ακόμη και αν η καθημερινές αποστολές που αναθέτετε στον υπολογιστή σας δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικές ως προς την γρήγορη απεικόνιση των γραφικών.

αντικατάσταση κάρτας ήχουΑντικατάσταση κάρτας ήχου ή προσθήκη περισσότερων στο ίδιο σύστημα για εξειδικευμένες εφαρμογές, με ανάλογη παραμετροποίηση

αντικατάσταση motherboard, cpu, μνήμης Αλλαγή μητρικής κάρτας, επεξεργαστή, μνήμης Με αυτό τον τρόπο Θα εξοικονομηθούν αρκετά χρήματα σε σχέση με όσα θα ξόδευε κανείς για την αγορά ενός ολόκληρου υπολογιστή. Απαραίτητη προϋπόθεση ωστόσο αποτελεί η συμβατότητα των νέων εξαρτημάτων με εκείνα που απομένουν στο μηχάνημα που πρόκειται να αναβάθμιστεί.

αντικατάσταση DVDRWΑλλαγή CD, CDRW, DVD, DVDRW

αντικατάσταση τροφοδοτικού υπολογιστήΑντικατάσταση εσωτερικού τροφοδοτικού Η/Υ

εγκατάσταση τροφοδοτικού αδειαλείπτου παροχήςΕγκατάσταση τροφοδοτικού αδιαλειπτου παροχής (UPS)

Εγκατάσταση windows Windows setup αφορά μόνο την αρχική εγκατάσταση ή αναβάθμιση του λειτουργικού και τις εκδόσεις xp, 7 ή 8, καθώς και των απαραίτητων προγραμμάτων οδήγησης, με ή χωρίς διαμόρφωση του δίσκου.

Σύνδεση σε δίκτυο ενσύρματο ή wifi Σύνδεση σε ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο. έλεγχος και ρυθμίσεις παραμέτρων πρόσβασης, έλεγχος ή κατασκευή καλωδίου, διασφάλιση ασύρματης πρόσβασης, ρυθμίσεις δρομολογητή μετά από επιτόπου έρευνα συχνοτήτων ώστε να μην παρατηρείται διένεξη επικοινωνιών με εκπομπές από γειτονικά δίκτυα, ενεργοπαντικατάσταση κάρτας ήχου ή προσθήκη περισσότερων απο μια στο ίδιο σύστημα με ανάλογη παραμετροποίησηοίηση προστασίας με κωδικό εφόσον είναι ανενενεργή ή ορισμένη στο εργοστασιακό password, παραμετροποίηση ενεργών δικτυακών αν υπάρχουν

καθαρισμός σκόνης στο εσωτερικό του υπολογιστή Εσωτερικός καθαρισμός υπολογιστή Μια παρενέργεια των ανεμιστήρων που βρίσκονται στο εσωτερικό σχεδόν κάθε υπολογιστή και προορίζονται να βοηθούν στη ρύθμιση της θερμοκρασίας ευαίσθητων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων όπως εκείνο του επεξεργαστή, είναι η συγκέντρωση σκόνης.
Με την πάροδο του χρόνου, η σκόνη συσσωρεύεται σε σημαντικές ποσότητες ως το σημείο όπου στην καλύτερη περίπτωση θα εμποδίζει πλέον η ροή του αέρα άρα και την σωστή ψύξη των εξαρτημάτων, με αποτέλεσμα φυσικά

την άνοδο της θερμοκρασίας τους που με τη σειρά της έχει σημαντικές συνέπειες στην ταχύτητα, τη λειτουργικότητα του μηχανήματος, αλλά και τον θόρυβο που προκαλείται από τους ανεμιστήρες. Η σκόνη, ανάλογα με τη χημική της σύνθεση και το ποσοστό υγρασίας μπορεί να γίνεται ακόμη και αγώγιμη έτσι ώστε στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να προκαλέσει βραχυκυκλώματα και συνεπώς γρήγορη φθορά ή και καταστροφή των εξαρτημάτων.

O εσωτερικός καθαρισμός του υπολογιστή σας κρίνεται απαραίτητος τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, ή ακόμη και σε μικρότερα χρονικά διαστήματα εάν λειτουργεί σε περιβάλλον όπου παρατηρούνται μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σκόνης.

Φορολογικός μηχανισμός Altec TaxManager και TaxManager New, πωλήσεις και υποστήριξη Εξουσιοδοτημένη υποστήριξη, επισκευή σε φορολογικό μηχανισμό Altec TaxManager ή TaxManager New (ισχύει ελάχιστη χρέωση 3 ώρες, καθώς η εξουσιοδότηση τεχνικού επιβαρύνεται με σταθερή εξαμηνιαία συνδρομή στο Υπουργείο Οικονομικών)

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι παρακάτω παρεμβάσεις είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν
και από απόσταση με τη χρήση λογισμικού τηλευποστήριξης.

Εγκατάσταση λογισμικού γραφείου, backup, voip, γραπτών μηνυμάτωνΕγκατάσταση λογισμικού γραφείου και παραμετροποίηση όπου είναι απαραίτητη (ισχύει για λογισμικό γραφείου, backup, επικοινωνιών όπως εφαρμογών VOIP ή ενδοεταιρικών γραπτών μηνυμάτων, επεξεργασίας εικόνας κλπ, ενώ εξαιρούνται εφαρμογές ERP και βάσεις δεδομένων καθώς για αυτές απαιτείται περισσότερος χρόνος)

βελτίωση ταχύτητας του υπολογιστή σαςΒελτίωση ταχύτητας του υπολογιστή σας, εάν παρατηρείτε πως έγινε αργός σε σχέση με παλαιότερα ενώ δεν έχετε εγκαταστήσει πρόσφατα κάποια

ιδιαίτερα απαιτητική σε πόρους εφαρμογή που θα δικαιολογούσε κάτι τέτοιο, είναι βέβαιο πως χρειάζεται παρέμβαση. Ορισμένες εφαρμογές από δυσλειτουργία , ασυμβατότητα ή και λάθος ρυθμίσεις είναι δυνατό να προκαλούν σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη αλλά και τις καθημερινές σας εργασίες με σοβαρές επιπτώσεις τελικά στην παραγωγικότητα, ενώ συχνά ακόμη και μετά την απεγκατάσταση τους, μπορεί να αφήσουν άχρηστα αρχεία στο σύστημα σας με αποτέλεσμα να καθυστερεί. Άλλες αιτίες αργοπορείας ή ακόμη και δυσλειτουργιών η μπορεί να αποτελούν οι επιλεγμένες ρυθμίσεις, η μακροχρόνια συσσώρευση προσωρινών αρχείων, ο κατακερματισμός των αρχείων κ.α.

Λήψη αντιγράφων αρχείων και επαναφοράΛήψη αντιγράφων ασφαλείας εικόνας δίσκου και αρχείων αλλά και επαναφορά εάν χρειάζεται. Αναλυτική περιγραφή υπηρεσίας backup

εγκατάσταση προγραμάτων οδήγησηςΕγκατάσταση drivers Λογισμικού οδήγησης απαραίτητου για τη σωστή λειτουργία περιφερειακών συσκευών όπως εκτυπωτή σαρωτή, κάρτας γραφικών, κάρτας ήχου κλπ

καθαρισμός virus καθαρισμός από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό υποκλοπής δεδομένων, εκχώρησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα αρχεία σας ή και πλήρους ελέγχου του υπολογιστή σας

Υποστήριξη εμπορολογιστικών εφαρμογών AltecΥποστήριξη εμπορικής ή λογιστικής εφαρμογής Altec με απαραίτητη προϋπόθεση την ενεργή σύμβαση υποστήριξης του πελάτη με τον κατασκευαστή. Διάρκεια: ως μία ώρα (ελάχιστη χρέωση)

Χρονικά πλαίσια ανταπόκρισης: Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα στις επόμενες δύο ώρες από την κλήση πελατών εντός πολεοδομικού Θεσσαλονίκης, και για κλήσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα μέσα στην επόμενη εργάσιμη ημέρα, με εξαίρεση ίσως το Ελληνικό νησιωτικό τμήμα, όπου ανάλογα με την τρέχουσα συγκοινωνιακή διαθεσιμότητα μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος

Οι διαδικτυακές συνδέσεις τηλευποστήριξης, θα πραγματοποιηθούν το αργότερο μέσα σε μια ώρα απο την κλήση

Τα χρονικά πλαίσια ισχύουν όπως περιγράφονται παραπάνω υπό κανονικές συνθήκες, ωστόσο είναι δυνατό να μεταβάλλονται ανάλογα με τις τρέχουσες ανειλημμένες υποχρεώσεις, για αυτό το λόγο παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου πριν ολοκληρώσετε την προκαταβολική εξόφληση.

Τρόποι πληρωμής: Προϋπόθεση για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών είναι η προκαταβολική εξόφληση τους με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, ή χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή του τραπεζικού σας λογαριασμού, μέσω PayPal επιλέγοντας παρακάτω:

Αγορά χρόνου επίσκεψης.
Τιμές: 1η και 2η ώρα x 40 euro + ΦΠΑ (49,2),
3η και πλέον x 30 euro + ΦΠΑ (36,9)
PayPal
Πρόσθεση χρέωση υπηρεσιών με επίσκεψη, βασισμένη στη χιλιομετρική απόσταση από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. (οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ, έξοδα μετάβασης και επιστροφής. π.χ. επίσκεψη στην Αθήνα, συνολικό πρόσθετο κόστος: 338,28 euro)
PayPal
Αγορά χρόνου τηλευποστήριξης.
Τιμές: 1η και 2η ώρα x 20 euro + ΦΠΑ (24,60),
3η και πλέον x 18 euro + ΦΠΑ (22,14)
PayPal
Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!