Υπηρεσία καθημερινού backup - πλήρη αντίγραφα εικόνας δίσκου

Ο καλύτερος τρόπος απόλυτης εξασφάλισης αρχείων που δημιουργούνται ή μεταβάλλονται καθημερινά είναι η τακτική λήψη αντιγράφων ασφαλείας κάθε υπολογιστή, φροντίζοντας παράλληλα να βρίσκεται σε απομακρυσμένη τοποθεσία όποιο αποθηκευτικό μέσο περιλαμβάνει το πιο πρόσφατο backup.

υπηρεσία αντιγράφων ασφαλείας

 

πλήρη αντίγραφα εικόνας δίσκου:

Μετά από εγκατάσταση νέου λογισμικού, προτείνεται η διεξαγωγή πλήρους αντιγράφου δίσκου. Έτσι υπάρχει πάντοτε διαθέσιμη πρόσφατη ενημέρωση σε αντίστοιχα πλήρη αντίγραφα εικόνας δίσκου όπου περιλαμβάνονται όλες οι εγκατεστημένες εφαρμογές - ρυθμίσεις όπως επίσης εγκατεστημένο, ολόκληρο το λειτουργικό σύστημα υπολογιστή.

Πλήρη αντίγραφα εικόνας δίσκου σημαίνει γρήγορη επαναφορά υπολογιστή μετά από βλάβη.

Με την υπηρεσία Matrix Backup εξασφαλίζονται με τον καλύτερο τρόπο τα καθημερινά δεδομένα σας, αλλά και η πλήρης εικόνα όλων των υπολογιστών ώστε εφόσον χρειαστεί επαναφορά τους αυτή γίνεται εύκολα αντιμετωπίζοντας γρήγορα οποιαδήποτε περίπτωση μηχανικής βλάβης.

καθημερινό backup γρήγορη επαναφορά υπολογιστή

Χωρίς αμφιβολία, πολλά αρχεία που δημιουργήθηκαν από εσάς ή το προσωπικό σας είναι μοναδικά, ίσως αναντικατάστατα, καθώς περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες, ενώ ίσως ξοδεύτηκαν αρκετές χιλιάδες ώρες εργασίας στη δημιουργία - ενημέρωση τους.

Στις μέρες μας όποια πληροφορία αφορά στο διοικητικό μέρος οποιασδήποτε επιχείρησης, βρίσκεται αποθηκευμένη στους υπολογιστές. Αν δεν έχετε φροντίσει να ακολουθείτε τακτική διαδικασία αντιγράφων ασφαλείας, οποιαδήποτε απώλεια - καταστροφή αρχείων, θα δημιουργήσει χωρίς αμφιβολία σοβαρότατο πρόβλημα.

Δεν ισχύει το ίδιο όταν πρόκειται για εγκατεστημένο λογισμικό καθημερινής χρήσης υπολογιστή καθώς πάντοτε μπορεί να επανεγκατασταθεί, εφόσον βέβαια υπάρχουν σχετικά αρχεία εγκατάστασης, ωστόσο συνήθως απαιτούνται αρκετές ώρες δουλειάς.

Ακόμη ένα πιθανό θέμα έλλειψης αντιγράφων ασφαλείας αφορά στον απαιτούμενο χρόνο επανεγκατάστασης λογισμικού όπου ενδεχομένως χρειαστούν μερικές επιπλέον παρεμβάσεις τεχνικού προκειμένου τελικά ο υπολογιστής σας να επανέλθει στη προηγούμενη πλήρη λειτουργική κατάσταση.

Επανεγκατάσταση λειτουργικού ή επανεγκατάσταση μεμονωμένων εφαρμογών δε σημαίνει ακριβώς πλήρη επαναφορά υπολογιστή - επαναφορά ρυθμίσεων ακριβώς όπως ήταν πριν προκύψει οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή.

Ένας λειτουργικός υπολογιστής διαθέτει εκτός του εγκατεστημένου λογισμικού, διάφορα προγράμματα οδήγησης όπως εκτυπωτών, σαρωτών, άλλων περιφερειακών, δικτύου, σχετικές ρυθμίσεις κλπ, ενώ κάποιες μικρολεπτομέρειες όπως ανάλυση οθόνης, διάταξη εικονιδίων επιφάνειας εργασίας ίσως προβληματίζουν ή καθυστερούν ένα χρήστη δημιουργώντας άβολη κατάσταση.

Πιθανά προβλήματα που θα οδηγούσαν σε απώλεια αρχείων προέρχονται στις περισσότερες περιπτώσεις εξαιτίας βλάβης ή φθοράς των αποθηκευτικών μέσων, ενώ ακολουθούν λάθη χειριστών, φυσικές καταστροφές, ιός υπολογιστή, ακόμη και κλοπές.

Η ανάκτηση αρχείων από χαλασμένο σκληρό δίσκο συχνά είναι εφικτή, ωστόσο το κόστος επαναφοράς δεδομένων ίσως σε κάποιες περιπτώσεις υπερβαίνει την αξία αρχείων. Επίσης, ποτέ δεν υπάρχουν εγγυήσεις αποτελεσμάτων πλήρους ανάκτησης αρχείων.

Αποθήκευση backup στο διαδίκτυο - υπηρεσίες cloud drive

Σήμερα υπάρχουν αρκετές εταιρίες δωρεάν παροχής σχετικού λογισμικού αντιγράφων ασφαλείας μαζί με έναν αρχικά περιορισμένης χωρητικότητας αποθηκευτικό χώρο όπως 5GB, 7GB, 15GB ή 20GB παρέχοντας βέβαια δυνατότητα μίσθωσης μεγαλύτερου χώρου αποθήκευσης, συνήθως με χαμηλή συνδρομητική χρέωση.

Οι υπηρεσίες αυτές κατά πλειοψηφία τουλάχιστον λειτουργούν χωρίς προβλήματα καλύπτοντας σίγουρα ανάγκες χρηστών αφορώντας διατήρηση απομακρυσμένων αντιγράφων ασφαλείας όπως μεμονωμένα αρχεία σχετικά περιορισμένου μεγέθους. Παραδείγματος χάρη φακέλων αρχείων, εγγράφων, φωτογραφιών, βίντεο, μουσικής, ωστόσο όταν προκύπτουν ανάγκες δημιουργίας περισσότερο σύνθετων αντιγράφων ασφαλείας τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.
Τέτοιες περιπτώσεις backup αφορούν κατά κύριο λόγο βάσεις δεδομένων, καθώς επίσης αρχεία πλήρους εικόνας δίσκου διασφαλίζοντας επαναφορά υπολογιστή από backup οποτεδήποτε.

Δημιουργία περισσότερο σύνθετων αντιγράφων ασφαλείας - θέματα:

Για δημιουργία backup με πλήρη εικόνα σκληρού δίσκου πρέπει χρησιμοποιείται αξιόπιστο λογισμικό, ενώ προκειμένου το παραγόμενο αντίγραφο εικόνας δίσκου να διατηρεί όσο γίνεται μικρότερο μέγεθος, προηγούνται εργασίες συντήρησης λειτουργικού συστήματος υπολογιστή, καθαρισμού σκληρού δίσκου, αποφεύγοντας έτσι μεταφορά στο αντίγραφο εικόνας δίσκου δεδομένων που εντέλει επιβαρύνουν παραμέτρους όπως χωρητικότητα ή απόδοση υπολογιστή.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείου μεταφόρτωσης στις περισσότερες γνωστές υπηρεσίες παροχής μέσου αποθήκευσης διαδικτύου, περιορίζεται από 250MB ως 10GB κατά περίπτωση, κάτι που συνδυαστικά με σχετικά περιορισμένες ταχύτητες μεταφόρτωσης διαδικτύου (upload) δυσκολεύει ως αποκλείει οποιαδήποτε αποθήκευση έστω μεμονωμένου αρχείου backup εικόνας δίσκου, δεδομένου πως μόνο περιεχόμενα όπως βασική εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος - ελάχιστων εγκατεστημένων βασικών εφαρμογών παράγουν αρχείο backup μεγαλύτερου μεγέθους. Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης τέτοιας περίπτωσης είναι η κατάτμηση αρχείου σε μικρότερα τμήματα πχ 4GB.

Η μεταφορά - μεταφόρτωση αρχείου εικόνας σκληρού δίσκου μεγάλου μεγέθους μέσω διαδικτύου, αν τελικά ολοκληρωθεί σωστά, ίσως διαρκεί ολόκληρες εβδομάδες ανάλογα με παραμέτρους όπως το μέγεθος, πάντα σε σχέση με τη διαθέσιμη ταχύτητα μεταφόρτωσης προς το διαδίκτυο (upload) η οποία συνήθως περιορίζεται σημαντικά εκ μέρους των παρόχων συγκριτικά με τη ταχύτητα λήψης αρχείων download.

Ένα αρχείο μεγέθους 4GB, χρησιμοποιώντας τυπική σύνδεση διαδικτύου, απαιτεί χρόνο ολοκλήρωσης μεταφόρτωσης (upload) ως 20 ώρες.

Ενδεικτικό παράδειγμα δημιουργίας - μεταφόρτωσης αρχείου εικόνας δίσκου τυπικού τερματικού υπολογιστή εργασίας: Έστω ότι κρατάμε πλήρη εικόνα δίσκου C: δηλαδή τμήμα σκληρού δίσκου μεγέθους 115GB με 32GB κατειλημμένα εξυπηρετώντας λειτουργικό σύστημα, εγκατεστημένες εφαρμογές καθημερινής χρήσης, προγράμματα οδήγησης, σχετικές ρυθμίσεις.

Το παραγόμενο αρχείο αποτελείται ενδεικτικά από πέντε τμήματα, 4 x 4GB + 1 x 1,7GB, ενώ η σχετική μεταφόρτωση μέσω διαδικτύου προς υπηρεσία παροχής χώρου αποθήκευσης διαρκεί ως 90 ώρες, συνήθως μάλιστα, προϋποθέτοντας αδιάκοπη σύνδεση ως την ολοκλήρωση μεταφόρτωσης.

Επίσης, για πολλούς χρήστες προκύπτουν ερωτηματικά αναφορικά με ασφάλεια και ακεραιότητα δομής ιδιαίτερα μεγάλων αρχείων, κατά τη μεταφορά τους σε μια υπηρεσία παροχής δικτυακού αποθηκευτικού χώρου, ή ακόμη η πιθανότητα πρόσβασης τρίτων.

Διαδικασία αντιγράφων ασφαλείας:

υπηρεσία αντιγράφων ασφαλείας

Πριν τη δημιουργία backup εικόνας σκληρού δίσκου, θα διευθετηθεί ο υπολογιστής προκειμένου να διαγραφούν όσα αρχεία δεν χρειάζονται. Αν δεν έχει προηγηθεί τέτοια διευθέτηση στο πρόσφατο παρελθόν είναι βέβαιο πως θα αυξηθεί η διαθέσιμη χωρητικότητα αλλά και ταχύτητα του υπολογιστή.

Στη συνέχεια, εφόσον διαπιστωθεί πως ο υπολογιστής λειτουργεί πλέον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα συνδεθεί εξωτερικός σκληρός δίσκος όπου θα δημιουργηθεί το αρχείο πλήρους εικόνας δίσκου περιέχοντας λειτουργικό σύστημα όπως επίσης όσα αρχεία βρίσκονται εκεί τη στιγμή του backup.

Επίσης, είναι δυνατή η κρυπτογράφηση προστατεύοντας κάθε παραγόμενο αρχείο εικόνας δίσκου με μοναδικό κωδικό πρόσβασης που θα γνωρίζετε μόνο εσείς, σημειώστε ωστόσο ότι χωρίς κωδικό κρυπτογράφησης δε γίνεται ανάκτηση δεδομένων αντιγράφων εικόνας δίσκου.

Αν διαθέτετε δίκτυο υπολογιστών ο εξωτερικός δίσκος backup συνδέεται σε έναν από αυτούς, ενώ οι προαναφερόμενες εργασίες συντήρησης - δημιουργίας backup εικόνας δίσκου επαναλαμβάνονται για κάθε υπολογιστή. Ο ίδιος εξωτερικός δίσκος θα χρησιμοποιείται κάθε φορά όποτε χρειάζεται δημιουργία πλήρους αρχείου εικόνας δίσκου, όπως επίσης στο καθημερινό backup μεμονωμένων αρχείων: εγγράφων, φωτογραφιών κλπ ή βάσεων δεδομένων.

Σε αντίθεση με όποια αρχεία παράγονται ή επεξεργάζονται καθημερινά και ασφαλώς πρέπει να προστατεύονται καθημερινά με δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, όποια αρχεία εικόνας δίσκου χρειάζεται να ενημερώνονται μόνο μετά από σημαντικές αλλαγές συστήματος όπως αντικατάσταση ή προσθήκη εξαρτημάτων υπολογιστή ή εγκατάσταση νέου λογισμικού.

Θα χρειαστεί να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο εναλλασσόμενους καθημερινά εξωτερικούς σκληρούς δίσκους όπου o ένας μένει στην εταιρία διατηρώντας καθημερινά backup των πιο πρόσφατων δεδομένων, ή εναλλακτικά κάποια διαδικτυακή υπηρεσία παροχής χώρου αποθήκευσης αρχείων συν έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο διατήρησης πλήρους εικόνας δίσκου όλων των υπολογιστών.

Ο καλύτερος τρόπος εξασφάλισης δεδομένων backup είναι να φυλάσσονται σε διαφορετική τοποθεσία.

Θυμηθείτε: όπως ο εσωτερικός σκληρός δίσκος υπολογιστή έτσι και ο εξωτερικός κάποια στιγμή θα παρουσιάσουν βλάβη. Εφόσον υπάρχουν δύο εξωτερικοί δίσκοι πάντα φυλασσόμενοι σε διαφορετικές τοποθεσίες, είναι πρακτικά αδύνατο να χάσετε τα αρχεία σας, όπως είναι απίθανο να χρειαστεί πολύωρη μη αυτόματη επαναφορά - επανεγκατάσταση υπολογιστή, ούτε πολύωρο κατέβασμα αρχείων εικόνας δίσκου από διαδικτυακή υπηρεσία αποθηκευτικού χώρου που ενδεχομένως έχετε επιλέξει.