Matrix πληροφορική
l2

Υπηρεσία backup - Αντίγραφα εικόνας δίσκου

υπηρεσία αντιγράφων ασφαλείας matrix backup

Ο μόνος τρόπος να εξασφαλιστούν απόλυτα, όχι μόνο τα αρχεία που δημιουργούνται ή μεταβάλλονται καθημερινά, αλλά και το εγκατεστημένο λογισμικό με τις ρυθμίσεις του, είναι η τακτική λήψη αντιγράφων ασφαλείας από κάθε υπολογιστή σας, και η μεταφορά του backup σε απομακρυσμένη τοποθεσία.

υπηρεσία backup

Χωρίς αμφιβολία, πολλά από τα αρχεία που δημιουργήθηκαν από εσάς ή το προσωπικό σας, είναι μοναδικά, και αναντικατάστατα καθώς περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες, ενώ για τη δημιουργία και την ενημέρωση τους χρειάστηκαν ως και χιλιάδες ώρες εργασίας. Επίσης χωρίς αμφιβολία αν δεν έχετε φροντίσει να ακολουθείτε τακτικά μια διαδικασία αντιγράφων ασφαλείας, μια απώλεια ή καταστροφή των αρχείων σας ανάλογα βέβαια με την έκταση της, θα δημιουργούσε ένα σοβαρότατο πρόβλημα στη δουλειά σας, καθώς στις μέρες μας όλες οι πληροφορίες που αφορούν στο διοικητικό μέρος μιας μικρής ή μεγαλύτερης επιχείρησης, βρίσκονται αποθηκευμένες στους υπολογιστές της.

Δε θα μπορούσε κανείς να πει το ίδιο για το εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας λογισμικό, το οποίο μετά από αρκετές ώρες δουλειάς, και βέβαια ένα όχι ευκαταφρόνητο κόστος, σχεδόν σε κάθε περίπτωση είναι δυνατό να επανεγκατασταθεί. Δεν θα πρέπει να παραβλέψει κανείς ότι κατά την επανεγκατάσταση του λογισμικού που χρησιμοποιούσατε αναφορικά με τον απαιτούμενο χρόνο, είναι αναμενόμενο να χρειαστούν και μερικές μικρές η μεγαλύτερες παρεμβάσεις του τεχνικού κατά τις επόμενες ημέρες, προκειμένου τελικά ο υπολογιστής σας να επανέλθει στην προηγούμενη πλήρη λειτουργική του κατάσταση, καθώς είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουν όλες τις ρυθμίσεις όλου του λογισμικού, ακριβώς όπως ήταν πριν την απώλεια ή την καταστροφή.

Τα πιθανά προβλήματα που θα οδηγούσαν σε απώλεια αρχείων προέρχονται στις περισσότερες περιπτώσεις από βλάβες ή φθορά των αποθηκευτικών μέσων, ενώ ακολουθούν τα λάθη χειριστών, φυσικές καταστροφές, υιοί, ακόμη και κλοπές.

Η ανάκτηση των αρχείων από ένα χαλασμένο σκληρό δίσκο είναι εφικτή σε αρκετές περιπτώσεις, ωστόσο το κόστος σε χρόνο και σε χρήματα μπορεί να είναι όσο υψηλό που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί ακόμη και να υπερβαίνει την αξία των αρχείων σας. Παράλληλα, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν εγγυήσεις για τα αποτελέσματα.

Σήμερα, υπάρχουν αρκετές εταιρίες που παρέχουν δωρεάν το σχετικό λογισμικό και αρχικά έναν περιορισμένο αποθηκευτικό χώρο πχ 2GB, 5GB, 7GB, ακόμη και 20GB ενώ στη συνέχεια μπορεί κανείς να μισθώσει μεγαλύτερο χώρο συνήθως με αρκετά χαμηλή χρέωση ανά μήνα ή έτος.

Οι υπηρεσίες αυτές στην πλειοψηφία τους λειτουργούν χωρίς προβλήματα σίγουρα καλύπτοντας τις ανάγκες ενός απλού χρήστη για τη διατήρηση απομακρυσμένων αντιγράφων ασφαλείας όταν πρόκειται για μεμονωμένα αρχεία όπως εγγράφων, φωτογραφιών, βίντεο, μουσικής. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όταν κάποιος θέλει να δημιουργήσει περισσότερο σύνθετα αντίγραφα ασφαλείας, όπως βάσεων δεδομένων ή αρχείου πλήρους εικόνας του σκληρού δίσκου ώστε να είναι δυνατή η επαναφορά του οποιαδήποτε στιγμή.

Τα θέματα που προκύπτουν είναι τα παρακάτω

Για τη δημιουργία backup με την πλήρη εικόνα του σκληρού δίσκου θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί ειδικό και αξιόπιστο λογισμικό, ενώ προκειμένου το αρχείο που θα παραχθεί να είναι όσο γίνεται μικρότερο σε μέγεθος, καλό είναι να προηγηθούν εργασίες συντήρησης του λειτουργικού, και καθαρισμού του σκληρού δίσκου ώστε να μη μεταφερθούν στο backup εικόνας δεδομένα που εντέλει επιβαρύνουν όχι μόνο τη χωρητικότητα αλλά και την απόδοση του υπολογιστή σας.

Το επιτρεπόμενο μέγιστο μέγεθος αρχείου που μπορεί να ανεβάσει κανείς στις περισσότερες γνωστές υπηρεσίες cloud, περιορίζεται από 250MB ως 10GB κατά περίπτωση, κάτι που δυσκολεύει ή και αποκλείει τη χρήση τους για αποθήκευση έστω και ενός μεμονωμένου αρχείου εικόνας σκληρού δίσκου, όπου και μόνο με δεδομένη τη βασική εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος και ελάχιστων βασικών εφαρμογών είναι βέβαιο πως το παραγόμενο αρχείο θα είναι μεγαλύτερο. Ο μόνος τρόπος σε μια τέτοια περίπτωση είναι η κατάτμηση του αρχείου σε μικρότερα πχ των 4GB.

Η μεταφορά ενός αρχείου εικόνας σκληρού δίσκου μέσω διαδικτύου, μπορεί να διαρκέσει ως και μερικές εβδομάδες ανάλογα με το μέγεθος του και τη διαθέσιμη ταχύτητα πρόσβασης για upload στο διαδίκτυο, που συνήθως είναι σημαντικά περιορισμένη σε σχέση με εκείνη του download. Μπορούμε να πούμε ότι για ένα αρχείο μεγέθους 4GB ο απαιτούμενος χρόνος μεταφόρτωσης μέσα από μια τυπική σύνδεση στο διαδίκτυο, φτάνει τις 20 ώρες, και να πάρουμε ως ενδεικτικό παράδειγμα απαιτούμενης χωρητικότητας αρχείου εικόνας δίσκου, ένα τμήμα δίσκου συνολικού μεγέθους 115GB με κατειλημμένα τα 32GB. Το παραγόμενο αρχείο μπορεί να αποτελείται από πέντε τμήματα, τα τέσσερα μεγέθους 4GB και το ένα 1,7GB, ενώ για να μεταφερθούν σε μια αντίστοιχη υπηρεσία στο διαδίκτυο θα χρειαστούν ως και 90 ώρες και με την προϋπόθεση μάλιστα να μη διακοπεί στο μεταξύ η σύνδεση με την υπηρεσία.

Επίσης, για πολλούς χρήστες προκύπτουν ερωτηματικά αναφορικά με την ασφάλεια και την ακεραιότητα της δομής των ιδιαίτερα μεγάλων αρχείων, κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυο σε μια υπηρεσία παροχής δικτυακού αποθηκευτικού χώρου, ή ακόμη και την πιθανότητα πρόσβασης από τρίτους σε αυτά.

Με την υπηρεσία Matrix Backup εξασφαλίζονται με τον καλύτερο τρόπο τα καθημερινά δεδομένα σας, αλλά και η πλήρης εικόνα όλων των υπολογιστών σας, έτσι ώστε η επαναφορά τους σε περίπτωση βλάβης να γίνεται πολύ γρήγορα και εύκολα.

Η διαδικασία

Πριν από τη δημιουργία του backup εικόνας σκληρού δίσκου, θα διευθετηθεί ο υπολογιστής σας προκειμένου να καθαριστούν όσα αρχεία δεν χρειάζονται. Αν δεν έχει προηγηθεί μια τέτοια διευθέτηση στο πρόσφατο παρελθόν, είναι βέβαιο πως θα ελευθερωθεί ένα μεγάλο μέρος του σκληρού δίσκου, αυξάνοντας τη διαθέσιμη χωρητικότητα αλλά και την ταχύτητα του υπολογιστή σας.

Στη συνέχεια και εφόσον έχει διαπιστωθεί πως ο υπολογιστής σας λειτουργεί πλέον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα συνδεθεί ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος, στον οποίο θα δημιουργηθεί το αρχείο της πλήρους τρέχουσας του δίσκου που περιέχει το λειτουργικό σύστημα μαζί με όσα αρχεία βρίσκονται σε αυτόν τη στιγμή του backup. Επίσης, είναι δυνατή η κρυπτογράφηση για προστασία του κάθε παραγόμενου αρχείου εικόνας με μοναδικό κωδικό πρόσβασης που θα γνωρίζετε μόνο εσείς, ωστόσο σημειώστε πως δεν θα είναι δυνατή η ανάκτηση των δεδομένων σας εάν ξεχάσετε αυτό τον κωδικό.

Αν διαθέτετε περισσότερους από έναν υπολογιστές, εφόσον βρίσκονται σε δίκτυο, ο εξωτερικός δίσκος μπορεί να συνδεθεί σε έναν από αυτούς, ενώ οι παραπάνω εργασίες θα επαναληφθούν για τον καθένα ξεχωριστά. Ο ίδιος εξωτερικός δίσκος θα χρησιμοποιείται κάθε φορά για τη δημιουργία του αρχείου εικόνας δίσκου, και στη συνέχεια για το καθημερινό backup των μεμονωμένων αρχείων όπως εγγράφων, φωτογραφιών κλπ ή βάσεων δεδομένων, με τα αντίστοιχα αρχεία να βρίσκονται φυσικά σε διαφορετικούς αντίστοιχους φακέλους.

Σε αντίθεση με τα αρχεία που παράγονται κάθε μέρα ή υπόκεινται σε καθημερινή επεξεργασία και ασφαλώς θα πρέπει να προστατεύονται καθημερινά με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, τα αρχεία εικόνας δίσκου χρειάζεται να ενημερώνονται μόνο μετά από σημαντικές αλλαγές του συστήματος όπως αντικατάσταση ή προσθήκη εξαρτημάτων στον υπολογιστή ή την εγκατάσταση νέου λογισμικού.

Θα πρέπει να αποφασίσετε αν θα χρησιμοποιήσετε δύο εξωτερικούς σκληρούς δίσκους (o ένας θα μένει για να ενημερώνεται καθημερινά με τα πιο πρόσφατα δεδομένα), ή μια διαδικτυακή υπηρεσία αποθήκευσης και ένα εξωτερικό σκληρό δίσκο καθώς για να είναι απόλυτα ασφαλή τα δεδομένα σας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να απομακρύνονται σε άλλη τοποθεσία μετά την ολοκλήρωση του backup.

Θυμηθείτε: όπως ο εσωτερικός σκληρός δίσκος του υπολογιστή σας έτσι και ο εξωτερικός δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να παρουσιάσουν βλάβη. Επομένως αν υπάρχουν δύο εξωτερικοί δίσκοι σε διαφορετικές τοποθεσίες, είναι πρακτικά αδύνατο να χάσετε τα αρχεία σας, ή ακόμη και να χρειαστεί μη αυτόματη επανεγκατάσταση και μαζί ένα πολύωρο κατέβασμα από την αντίστοιχη διαδικτυακή υπηρεσία που ενδεχομένως θα επιλέξετε.

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!