Κρυπτογράφηση δεδομένων δίσκου, ασφάλεια επικοινωνιών, ανάκτηση - επαναφορά διαγραμμένων αρχείων.

Ασφάλεια δεδομένων - κρυπτογράφηση χώρου αποθήκευσης, Ασφάλεια τηλεφωνικών επικοινωνιών - συνομιλιών κινητού, ανάκτηση - επαναφορά διαγραμμένων αρχείων, μόνιμη - οριστική διαγραφή δεδομένων.

• Ψηφιακή κρυπτογράφηση γενικότερα σημαίνει διαμόρφωση - κωδικοποίηση ψηφιακών δεδομένων κατά τέτοιο τρόπο ώστε δεν είναι κατανοητά παρά μόνο από όποιον διαθέτει αντίστοιχο κλειδί αποκρυπτογράφησης.

Κρυπτογράφηση τηλεφωνικών συνομιλιών κινητού - Ασφαλής επικοινωνία κινητού.

• Οι τηλεφωνικές συνομιλίες στις μέρες μας πραγματοποιούνται ψηφιακά. Ξεκινώντας όποια τηλεφωνική συνομιλία, παρά το γεγονός ότι αναλογική αρχικά μορφή φωνής φτάνει στο μικρόφωνο της συσκευής μας, γίνεται ψηφιακά δεδομένα τα οποία ταξιδεύουν πριν γίνουν ξανά αναλογικά φτάνοντας στο ηχείο - ακουστικό του συνομιλητή, ώστε γίνονται κατανοητά.

• Πολλές κεραίες, μακρινές διαδικτυακές διαδρομές αξιοποιούνται εκ μέρους διαφόρων εταιριών κινητής συμβάλλοντας στη διαδρομή φωνής όσο παραμένει ψηφιακή, δηλαδή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε τηλεφωνικής επικοινωνίας, με ότι αυτό συνεπάγεται επάνω στην ασφάλεια συνομιλιών - επικοινωνιών γενικότερα, ακόμη και αν οι ψηφιακές επικοινωνίες κωδικοποιούνται εκ μέρους των εταιριών κινητής ακολουθώντας πολιτική τους είτε σχετική νομοθεσία.

• Τα τελευταία χρόνια η παρακολούθηση τηλεφωνικών επικοινωνιών αποτελεί ένα όχι τόσο ασυνήθιστο πρόβλημα. Πολλές περιπτώσεις αφορούν θέματα όπως αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ εμπορικών - βιομηχανικών επιχειρήσεων.
σχετική ενότητα: εντοπισμός - εξουδετέρωση παρακολούθησης.

Κρυπτογράφηση δεδομένων - ασφαλής κωδικοποίηση χώρου αποθήκευσης.

• Κάθε φορητός υπολογιστής, δικτυακό, φορητό αποθηκευτικό μέσο ίσως περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες που αν χανόταν θα έφερναν σε δύσκολη τουλάχιστον θέση κάθε ιδιοκτήτη.

• Ένας προσωπικός υπολογιστής γραφείου όπως επίσης ένας εταιρικός εξυπηρετητής είναι εν δυνάμει ευάλωτοι σε απώλειες ευαίσθητων αρχείων - προσωπικών δεδομένων όταν δε βρίσκεται κανείς στην εταιρία.

• Ο κωδικός πρόσβασης λειτουργικού συστήματος, αν έχει ενεργοποιηθεί, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αρκεί ως μέσο προστασίας αποθηκευμένων αρχείων υπολογιστή, εσωτερικά, εξωτερικά, δικτυακά αποθηκευτικά μέσα.

• H δημιουργία κρυπτογραφημένου χώρου αποθήκευσης αποτελεί εξαιρετική επένδυση χαμηλού κόστους.

Ανάκτηση δεδομένων – επαναφορά διαγραμμένων αρχείων.

• Ορισμένες φορές καταστάσεις προκαλούν διαγραφή. Λανθασμένος χειρισμός, λάθος ρυθμίσεις, διακοπή ρεύματος, δυσλειτουργία μηχανήματος έχουν ως αποτέλεσμα τη διαγραφή χρήσιμων δεδομένων. Παρόλα αυτά μπορεί να εφαρμοστεί σχεδόν πάντα επαναφορά διαγραμμένων αρχείων.

Μόνιμη - οριστική διαγραφή αρχείων ώστε κάθε επαναφορά διαγραμμένων δεδομένων γίνεται αδύνατη.

• Διαγραφή αρχείων δε σημαίνει οριστική διαγραφή ή οριστικό τέλος ύπαρξης παρά μόνο διαγραφή μέρους ονόματος - ορισμό όποιου χώρου καταλαμβάνουν ως κενό δίσκου έτοιμο προς εγγραφή νέων δεδομένων. Τα διαγραμμένα αρχεία μένουν προσωρινά διαθέσιμα προς ανάκτηση - επαναφορά. Ο μοναδικός ασφαλής τρόπος διασφάλισης απορρήτου: μόνιμη - οριστική διαγραφή αρχείων δίχως καμία δυνατότητα ανάκτηση ς.

Δημιουργία ασφαλούς κρυπτογραφημένου χώρου αποθήκευσης.

 

Κρυπτογράφηση δεδομένων, χώρου αποθήκευσης, σκληρού δίσκου, usb stick, κάρτας μνήμης

 
• Δημιουργία ασφαλούς κρυπτογραφημένου χώρου αποθήκευσης: Όποια σταθερά, φορητά, δικτυακά αποθηκευτικά μέσα χρησιμοποιείτε, εσωτερικό – εξωτερικό σκληρό δίσκο, usb stick, κάρτα μνήμης, δέχονται δημιουργία ασφαλούς κρυπτογραφημένου χώρου αποθήκευσης αρχείων προϋποθέτοντας πλέον πληκτρολόγηση κωδικού πρόσβασης κρυπτογραφημένου χώρου αποθήκευσης αρχείων.

• Σκληροί δίσκοι, κάρτες μνήμης, αποσπώμενα USB memory stick στην πλειοψηφία τους τουλάχιστον, αποτελούν φθηνά - αξιόπιστα αποθηκευτικά μέσα δεδομένων όπου εφαρμόζεται δημιουργία κρυπτογραφημένου χώρου αποθήκευσης.

• Καθένας πλέον εύκολα μεταφέρει οπουδήποτε πρωτότυπα είτε αντίγραφα πολύτιμων αρχείων προσωπικών - επαγγελματικών δεδομένων χρησιμοποιώντας χώρο αποθήκευσης αποσπώμενης κάρτας μνήμης, USB memory stick, εξωτερικού δίσκου.

Πολλά σημερινά φορητά μέσα αποθήκευσης έχουν ιδιαίτερα μικρές διαστάσεις, αυξάνοντας βέβαια τη φορητότητα αυξάνοντας ωστόσο παράλληλα κινδύνους απώλειας. Δημιουργία ασφαλούς κρυπτογραφημένου χώρου αποθήκευσης σημαίνει πως κάθε ενδεχόμενη απώλεια συσκευής κρυπτογραφημένου χώρου αποθήκευσης κοστίζει μόνο ως συσκευή.

Κρυπτογράφηση συνομιλιών κινητού.

μόνιμη ασφάλεια τηλεπικοινωνιών, κρυπτογράφηση συνομιλιών, μετάδοσης φωνής, κινητού τηλεφώνου

Κρυπτογράφηση συνομιλιών κινητού σημαίνει απόλυτα ασφαλείς τηλεφωνικές συνομιλίες. Κρυπτογράφηση - κωδικοποίηση φωνής στο κινητό σας, κωδικοποιημένη μεταφορά επικοινωνιών δικτύου κινητής, αποκωδικοποίηση φωνής μόνο εφόσον φτάσει στον προορισμό, δηλαδή στο κινητό συνομιλητή σας, ενώ κατά τον ίδιο τρόπο λειτουργεί κωδικοποίηση - αποκωδικοποίηση κάθε εισερχόμενης φωνητικής μετάδοσης.

• Προκειμένου να διασφαλιστεί απόρρητο επικοινωνιών μεταξύ δύο είτε περισσότερων κινητών τηλεφώνων, θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί λογισμικό κρυπτογράφησης φωνής.

• Κρυπτογράφηση συνομιλιών: προσφέρει μόνιμη ασφάλεια τηλεπικοινωνιών κινητού τηλεφώνου χάρη στη κωδικοποίηση - κρυπτογράφηση φωνής όσο αυτή ταξιδεύει μεταξύ συσκευών τηλεφώνου.

• Λογισμικό επικοινωνιών χωρίς ανάγκη μεσολάβησης διαδικτυακού διακομιστή.

Δημιουργία κρυπτογραφημένου χώρου αποθήκευσης - κρυπτογράφηση δεδομένων.

Λογισμικό και υπηρεσίες προετοιμασίας ασφαλούς κρυπτογραφημένου χώρου αποθήκευσης αρχείων

• Λογισμικό - υπηρεσίες: Δημιουργία κρυπτογραφημένου χώρου αποθήκευσης αρχείων - κρυπτογράφηση δεδομένων εσωτερικού - εξωτερικού σκληρού δίσκου, κάρτας μνήμης, usb stick.*1

τιμή: 150 euro

Κρυπτογράφηση τηλεπικοινωνιών - συνομιλιών κινητού. Άδειες λογισμικού.

Λογισμικό κρυπτογράφησης φωνητικών επικοινωνιών κινητού

• Λογισμικό κρυπτογράφησης επικοινωνιών κινητού τηλεφώνου (άδεια χρήσης λογισμικού κρυπτογράφησης δύο συσκευών).*2
• Ελληνικές οδηγίες εγκατάστασης - χρήσης λογισμικού.

τιμή: 1.599€

Κρυπτογράφηση τηλεπικοινωνιών - συνομιλιών. Άδεια λογισμικού.

κρυπτογράφηση συνομιλίας κινητού τηλεφώνου

• Μεμονωμένη άδεια χρήσης λογισμικού κρυπτογράφησης φωνητικής συνομιλίας κινητού τηλεφώνου (για εγκατάσταση λογισμικού κρυπτογράφησης σε επιπλέον συσκευές).*2

τιμή: 799€

Ανάκτηση διαγραμμένων αρχείων.

Ανάκτηση διαγραμμένων αρχείων, από δίσκο, κάρτα μνήμης, κάρτα SIM

• Ανάκτηση - επαναφορά διαγραμμένων αρχείων, από δίσκο, κάρτα μνήμης, κάρτα SIM → εγγύηση επιστροφής χρημάτων.*3

τιμή: 300€

Λογισμικό πλήρους διαγραφής.

Λογισμικό πλήρους διαγραφής ψηφιακών δεδομένων

• Λογισμικό μόνιμης - πλήρους διαγραφής ψηφιακών δεδομένων οποιουδήποτε ψηφιακού μέσου αποθήκευσης, ώστε κάθε επαναφορά αρχείων γίνεται αδύνατη.*4

• Πλήρης διαγραφή αρχείων σημαίνει αποκλειστικό τρόπο διασφάλισης οριστικής - μόνιμης - αμετάκλητης διαγραφής αρχείων.

τιμή: 150€

τρόποι πληρωμής:

Προϋπόθεση παροχής υπηρεσιών, αγοράς αδειών λογισμικού αποτελεί η προκαταβολική εξόφληση: , χρέωση κάρτας, τραπεζικού λογαριασμού, μέσω PayPal.
• Εφόσον προκύψουν έξοδα μεταφοράς αποθηκευτικών μέσων - τηλεφώνων προς και από την έδρα μας, έξοδα μετάβασης τεχνικού στο χώρο σας, βαρύνουν τον πελάτη. Επίσκεψη τεχνικού εκτός Θεσσαλονίκης από 0.38€ /χλμ.:
Πρόσθεση χρέωση ανά χλμ.:
(Additional charge per km):
Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται το κόστος επιστροφής. π.χ.: επίσκεψη στην τεχνικού στην
Αθήνα με επιστροφή επιλέξτε: → 600km (270€).
δημιουργία κρυπτογραφημένου χώρου αποθήκευσης:

*1 - Η σχετική υπηρεσία παρέχεται χωρίς άλλη επιβάρυνση με τηλευποστήριξη, ή στο χώρο σας με πρόσθετη χρέωση μετάβασης τεχνικού.

κρυπτογράφηση συνομιλιών κινητού:

*2 - Περιλαμβάνεται εγκατάσταση στις αντίστοιχες τηλεφωνικές συσκευές χωρίς επιπλέον χρέωση.

• Κατά την αγορά αδειών χρήσης λογισμικού προς κρυπτογράφηση συνομιλιών - τηλεπικοινωνιών κινητού, δηλώνετε υπεύθυνα πως δεν έχετε λόγο να πιστεύετε πως βρίσκεστε υποκείμενοι ερευνών Αρχών Ασφαλείας, ενώ αποδέχεστε ότι εφόσον διαπιστωθεί το αντίθετο, θα ανακληθούν άμεσα τόσο όποιες σχετικές άδειες όσο οποιαδήποτε παροχή τεχνικής υποστήριξης χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης.

επαναφορά διαγραμμένων δεδομένων, μόνιμη διαγραφή δεδομένων:

*3 - Επαναφορά διαγραμμένων δεδομένων: προϋποθέτει επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση όπου βεβαιώνετε μοναδική ιδιοκτησία μέσου αποθήκευσης, περιεχομένου του οποίου αναθέτετε ανάκτηση - επαναφορά.
• χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων εφόσον καταστεί δυνατή έστω μερική επαναφορά διαγραμμένων δεδομένων.

*4 -Εγκατάσταση δωρεάν στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας σύνδεση τηλευποστήριξης.

Matrix πληροφορική λογότυπο

εσωτερικοί σύνδεσμοι: