Ψηφιοποίηση εγγράφων ελληνικού ή αγγλικού κειμένου.

Υπηρεσίες ψηφιοποίησης εγγράφων - οπτική αναγνώριση χαρακτήρων OCR στα Ελληνικά και τα Αγγλικά. Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων κειμένου (OCR), μετατροπή σε ηλεκτρονική μορφή.

χαμηλή τιμή κόστους σελίδας, μόνο: από 1€, ενώ ισχύουν ποσοτικές εκπτώσεις.

• Ενδεικτικά, το 1€ αντιστοιχεί σε ψηφιοποίηση όπου περιλαμβάνεται οπτική αναγνώριση 2500 χαρακτήρων κειμένου ή αλλιώς σε μια ψηφιακή σελίδα Α4 γεμάτη χαρακτήρες arial μεγέθους 11, ενώ οποιαδήποτε σάρωση τυχών εικόνων, αν περιλαμβάνονται, γίνεται χωρίς άλλη χρέωση.

Ψηφιοποίηση, βιβλίων, εγγράφων, συγγραμμάτων, περιγραφών, οδηγιών χρήσης, κάθε είδους εντύπων, σημαίνει εύκολη αρχειοθέτηση, γρήγορη πρόσβαση, ταυτόχρονα πολλαπλών χρηστών εάν χρειάζεται, προστασία εγγράφων, ενώ εφόσον κατά τη ψηφιοποίηση έχει γίνει επεξεργασία OCR ( οπτική αναγνώριση χαρακτήρων ) απλοποιείται η διαδικασία αναζήτησης, διορθωτικές παρεμβάσεις, ενδεχόμενες αλλαγές κειμένου.

υπηρεσία ψηφιοποίησης OCR, οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα

• Η αποστολή των τελικών ηλεκτρονικών αρχείων μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας email, FTP (παρέχονται σχετικές οδηγίες - αποκλειστική πρόσβαση λογαριασμού FTP), cloud εφαρμογές όπως Google Drive, ενώ όταν απαιτείται φυσική μεταφορά πρωτοτύπων, όποιο σχετικό κόστος - ευθύνη μεταφοράς βαρύνουν το πελάτη.

ψηφιοποίηση εγγράφων

ψηφιοποίηση εγγράφων, κειμένων ψηφιοποίηση εγγράφων

• Ένα ψηφιακό αρχείο ΟCR μπορεί εύκολα να μεταβάλλεται όποτε χρειάζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες του κατόχου, εξασφαλίζοντας παράλληλα το περιεχόμενο ψηφιακό κείμενο, καθώς παρεμβάσεις όπως προστασία πρόσβασης εγγράφου, δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας απέχουν λίγα μόνο κλικ.

εγκατάσταση, συντήρηση υπολογιστών, δικτύων, τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων

• Χάρη στη ψηφιοποίηση ένα αρχείο μπορεί να κοινοποιηθεί όπου χρειάζεται ασφαλισμένο ενώ νέες τεχνολογίες επιτρέπουν ηλεκτρονική υπογραφή όπως επίσης προσθήκη κωδικού πρόσβασης.

Ψηφιοποίηση εγγράφων με OCR - χρόνος παράδοσης:

• ψηφιοποίηση εγγράφων με οπτική αναγνώριση χαρακτήρων κειμένου (OCR): εφόσον πρόκειται για σάρωση εντύπων ή εικόνων κειμένου διαστάσεων Α6 ως Α0, από ευκρινή - καθαρά πρωτότυπα: 100 ως 200 σελίδες ανά ημέρα στα Ελληνικά (όχι πολυτονικό), ως 400 σελίδες στα Αγγλικά. • Περιλαμβάνεται κωδικοποίηση αρχείων ανά σελίδα - ενότητα, και ποιοτικός έλεγχος.

• Ψηφιοποίηση εγγράφων με οπτική αναγνώριση χαρακτήρων κειμένου (OCR) ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού:
Κατόπιν συνεννόησης - εκχώρησης χρόνου ανάλογης προετοιμασίας, ο χρόνος παράδοσης κυμαίνεται μεταξύ 2.000 ως 10.000 και πλέον σελίδες εγγράφων ανά ημέρα.

• Ψηφιοποίηση εγγράφων ΧΩΡΙΣ οπτική αναγνώριση χαρακτήρων κειμένου (OCR):
χρόνος παράδοσης 100 ώς 10.000 και πλέον σελίδων εγγράφων ανά ημέρα.

Ψηφιοποίηση εγγράφων με OCR - τιμή:

• τιμή ανάλογη του συνολικού αριθμού - ποιότητας πρωτοτύπων:
από 1€ / σελίδα.


Ψηφιοποίηση εγγράφων ΧΩΡΙΣ OCR - τιμή:
0,10€ - 0,05€ / σελίδα.

Σε κάθε περίπτωση προσφέρονται χαμηλότερες τιμές εργασιών μεγάλου αριθμού εγγράφων.

• Ζητήστε ειδική τιμή όταν πρόκειται για εργασίες μεγάλου όγκου.


τρόποι πληρωμής:

 
ψηφιοποίηση μεγάλου αριθμού εγγράφων: κατόπιν συμφωνίας τμηματική πληρωμή στη διάρκεια, εξόφληση στην ολοκλήρωση του έργου: - χρέωση κάρτας, τραπεζικού λογαριασμού, μέσω PayPal.

 
εσωτερικοί σύνδεσμοι: