ψηφιοποίηση εγγράφων, κειμένου στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα
l2
Υπηρεσίες OCR στα Eλληνικά και τα Αγγλικά
τιμή: 0,0012euro

Υπηρεσίες ψηφιοποίησης εγγράφων, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα
οπτική αναγνώρισης χαρακτήρων κειμένου (OCR) και μετατροπή σε ηλεκτρονική μορφή

χαμηλή τιμή κόστους σελίδας: ενδεικτικά, 3 ευρώ αντιστοιχούν σε 2500 χαρακτήρες

ποσότητα που περιλαμβάνεται σε μία ψηφιακή σελίδα γεμάτη με κείμενο Α4 με διαστάσεις γραμμάτων arial 11, ενώ η σάρωση τυχών εικόνων που περιλαμβάνονται, θα γίνει χωρίς άλλη χρέωση.
υπηρεσίες ψηφιοποίησης ocr

Με την ψηφιοποίηση, βιβλίων, εγγράφων, συγγραμμάτων, περιγραφών, οδηγιών χρήσης, και κάθε είδους εντύπων, εξασφαλίζεται η εύκολη αρχειοθέτηση, η πρόσβαση και αναζήτηση σε αυτά από έναν ή περισσότερους χρήστες ακόμη και την ίδια χρονική στιγμή.
Ένα ψηφιακό αρχείο μπορεί εύκολα να μεταβάλλεται σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες του κατόχου, ενώ διασφαλίζει τα περιεχόμενα με τον καλύτερο τρόπο, καθώς απαιτείται ένα μόνο κλικ για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας .

Το ηλεκτρονικό αρχείο μπορεί να κοινοποιηθεί όπου χρειάζεται άμεσα και με ασφάλεια καθώς οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν την ηλεκτρονική υπογραφή ή και την προστασία του με κωδικοποίηση.

Απαιτούμενος χρόνος ψηφιοποίησης: Σάρωση εντύπων ή εικόνων κειμένου σε διαστάσεις Α6 ως Α0, από ευκρινή και καθαρά πρωτότυπα, 100 ως και 200 σελίδες την ημέρα στα Ελληνικά, ως 400 στα Αγγλικά. Περιλαμβάνεται κωδικοποίηση των αρχείων ανά σελίδα ή ενότητα, και ποιοτικός έλεγχος.

Κόστος ψηφιοποίησης εγγράφων: στην τιμή των 0,0012euro ανά χαρακτήρα περιλαμβάνεται ο έλεγχος ποιότητας η σάρωση από πρωτότυπα καλής ποιότητας διαφορετικά θα προκύψει επιπλέον χρέωση επεξεργασίας

Ζητήστε μας ειδικές τιμές για έργα μεγάλου όγκου.

Η αποστολή των τελικών ηλεκτρονικών αρχείων μπορεί να γίνει με email ή FTP σε server της εταιρίας μας (παρέχουμε σχετικές οδηγίες και αποκλειστική πρόσβαση σε λογαριασμό FTP). Είναι επίσης δυνατή η αποστολή με τη χρήση εφαρμογών Cloud, ενώ όταν απαιτείται η φυσική μεταφορά των πρωτοτύπων προς και από τα γραφεία μας, το σχετικό κόστος και η ευθύνη της μεταφοράς θα βαρύνουν τον πελάτη.
υπηρεσία ψηφιοποίησης OCR, οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!