Εντοπισμός, εξουδετέρωση εξοπλισμού, λογισμικού παρακολούθησης.

• Σύγχρονες μέθοδοι παρακολούθησης συνομιλιών χώρου, υποκλοπής τηλεφώνου, παραβίασης απορρήτου γενικότερα, περιλαμβάνουν εξειδικευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και λογισμικά παρακολούθησης, υποκλοπής υπολογιστή ή τηλεφώνου.

Υποκλοπή, παροχή προς απομακρυσμένο χρήστη δυνατοτήτων παρακολούθησης όπως ακρόαση συνομιλιών χώρου, ηχογράφηση συνομιλιών κινητού - σταθερού τηλεφώνου, εκπομπή μετάδοσης ήχου - εικόνας χώρου, μεταφόρτωση πληροφοριών πληκτρολόγησης, δραστηριότητας γραπτών επικοινωνιών, κοινωνικών δικτύων, τακτικών αποσπασμάτων φωτογράφισης οθόνης υπολογιστή, χωρίς βέβαια τη συγκατάθεση σας, αποτελούν μερική μόνο περιγραφή δυνατοτήτων παρακολούθησης.

• Πρόσφατα στατιστικά αναφέρουν αύξηση περιστατικών μη εξουσιοδοτημένης από Αρχές Ασφαλείας παρακολούθησης συνομιλιών - δεδομένων κινητού τηλεφώνου ή παρακολούθηση χώρου.
• Συνήθως τέτοιες υποθέσεις όταν αφορούν παγιδευμένο κινητό τηλέφωνο - παρακολούθηση συνομιλιών χώρου, εξελίσσονται κατά πλειοψηφία μεταξύ συζύγων. Παρόμοιες υποθέσεις αφορούν έλεγχο υψηλόβαθμου συνήθως προσωπικού, εμποροβιομηχανικό αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων.
• Δεν είναι λίγα επίσης όσα περιστατικά αφορούν λογισμικό παρακολούθησης υπολογιστή αποκαλύπτοντας μάλιστα μεταξύ άλλων στοιχεία πρόσβασης τραπεζικών συναλλαγών - μοναδικούς κωδικούς συναλλαγών OTP εφόσον χρησιμοποιείται αποστολή μηνυμάτων στον υπολογιστή.

• Σταματήστε σήμερα οριστικά κάθε πιθανότητα υποκλοπής κινητού, παρακολούθηση σταθερού τηλεφώνου, παρακολούθηση υπολογιστή, κρυμμένου εξοπλισμού παρακολούθησης συνομιλιών χώρου, μηδενίζοντας τη πιθανότητα παραβίασης απορρήτου επικοινωνιών και αρχείων.

Εντοπισμός - εξουδετέρωση κρυμμένου εξοπλισμού παρακολούθησης χώρου - οχήματος - τηλεφώνου - υπολογιστή.

Υπηρεσία ελέγχου χώρου, υπολογιστή, σταθερού - κινητού τηλεφώνου.

Εντοπισμός - εξουδετέρωση συστημάτων παρακολούθησης, λογισμικού παρακολούθησης - υποκλοπής δεδομένων υπολογιστή, κινητού, επικοινωνιών.
Εντοπισμός - εξουδετέρωση σύγχρονων μεθόδων παρακολούθησης, υποκλοπής δεδομένων, παραβίασης απορρήτου επικοινωνιών.
Σύγχρονος εξοπλισμός ανίχνευσης συχνοτήτων εκπομπών κρυμμένου εξοπλισμού, ειδικού λογισμικού παρακολούθησης κινητού τηλεφώνου, υπολογιστή .

Εντοπισμός - εξουδετέρωση λογισμικού παρακολούθησης - υποκλοπής κινητού τηλεφώνου.

 
εξοπλισμός εντοπισμού κρυφών συστημάτων παρακολούθησης
 
Εντοπισμός - εξουδετέρωση λογισμικού παραβίασης απορρήτου
 
επικοινωνιών, υποκλοπής άλλων προσωπικών δεδομένων όπως γραπτών μηνυμάτων, συνακρόασης συνομιλιών κινητού, ηχογράφησης χώρου, αναφοράς γεωγραφικής θέσης, υποκλοπής email, τηλεφωνικού καταλόγου, παρακολούθηση ιστορικού περιήγησης, λογισμικού γραπτών επικοινωνιών (chat), απομακρυσμένης ενεργοποίησης καμερών κινητού τηλεφώνου με λήψη φωτογραφιών, βίντεο, μεταφόρτωση προϊόντων υποκλοπής προς απομακρυσμένη διαδικτυακή τοποθεσία χωρίς σχετικές ειδοποιήσεις.

Παρακολούθηση κινητού - Εντοπισμός - εξουδετέρωση λογισμικού: χρησιμοποιούνται ειδικά λογισμικά, εξοπλισμός μέτρησης συχνοτήτων, ισχύος εκπομπών, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης αναμονής.

Παρακολούθηση χώρου - εντοπισμός κρυμμένου εξοπλισμού - εξουδετέρωση: χρησιμοποιούνται ειδικά μηχανήματα μέτρησης συχνοτήτων, ισχύος εκπομπών, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης αναμονής.


Πώς λειτουργεί ένα παγιδευμένο κινητό τηλέφωνο σαν κατάσκοπος μετά την εγκατάσταση λογισμικού υποκλοπής ;

• Λογισμικό που μετά την τοποθέτηση - ενεργοποίηση του στο παγιδευμένο πλέον κινητό τηλέφωνο, επιτρέπει πραγματικού χρόνου παρακολούθηση - συνακρόαση συνομιλιών κινητού, καταγραφή, αποστολή σχετικών μαγνητοφωνημένων αρχείων συνομιλιών σε δικτυακή τοποθεσία όπου ο απομακρυσμένος χρήστης διαθέτει αποκλειστική πρόσβαση (όνομα χρήστη - κωδικό).

• Ένα παγιδευμένο τηλέφωνο κατάσκοπος προωθεί αυτόματα όλα τα γραπτά μηνύματα SMS, γραπτά μηνύματα άλλου λογισμικού γραπτής επικοινωνίας κινητού τηλεφώνου, προϊόντα υποκλοπής παραδείγματος χάρη γεωγραφική θέση, ηχητικά αρχεία παρακολούθησης χώρου, παρακολούθηση συνομιλιών κινητού τηλεφώνου, χωρίς καθόλου ίχνη τηλεφώνου, ούτε εμφανίζει άλλη επίδραση στις λειτουργίες λογισμικού τηλεφώνου.

Ένα παγιδευμένο κινητό τηλέφωνο διαθέτει κατάλληλο λογισμικό υποκλοπής ώστε να απαντά αυτόματα δίχως ήχο, δόνηση ούτε άλλες ενδείξεις οθόνης εφόσον δέχεται κλήση συγκεκριμένου αριθμού που ορίζεται κατά την εγκατάσταση λογισμικού υποκλοπής ως προεπιλεγμένος, επιτρέποντας στον απομακρυσμένο χρήστη να κάνει παρακολούθηση - ακρόαση συνομιλιών χώρου όποτε θέλει δίχως ίχνη, ενώ το τηλέφωνο συμπεριφέρεται όπως ακριβώς αν είχατε απαντήσει άθελα μια εισερχόμενη κλήση τερματίσετε.

Λογισμικό υποκλοπής δεδομένων - παρακολούθηση κινητού - αποστολή γεωγραφικής θέσης: Καθώς όλες οι σύγχρονες συσκευές διαθέτουν σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS), τέτοιο κακόβουλο λογισμικό ίσως ενεργοποιεί GPS χωρίς παρέμβαση, προκειμένου να στείλει SMS, email, μεταφόρτωση όπου περιλαμβάνονται ακριβή στοιχεία γεωγραφικής θέσης του παγιδευμένου κινητού τηλεφώνου.

• Οι σύγχρονες εκδόσεις λογισμικού παρακολούθησης κινητού διαθέτουν εξελιγμένες δυνατότητες αυτόματης λήψης δίχως φλας - αποστολής φωτογραφιών και βίντεο χρησιμοποιώντας τις ενσωματωμένες κάμερες τηλεφώνου.
• Οι αντίστοιχες λειτουργίες παρακολούθησης κινητού τηλεφώνου ενεργοποιούνται αυτόματα κατά την εκκίνηση κλήσης όποτε το ζητά ο απομακρυσμένος χρήστης.
• Περιλαμβάνουν επίσης παρακολούθηση - υποκλοπή - αποστολή αντιγράφου τηλεφωνικού καταλόγου, μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ιστορικού περιήγησης στο διαδίκτυο.

Κατά τη παρακολούθηση κινητού με χρήση λογισμικού ακρόασης χώρου δε παρατηρείται δυσλειτουργία συσκευής εφόσον ο προεπιλεγμένος αριθμός διατηρεί ενεργή μεν σύνδεση παρακολούθησης χώρου όμως μόνο ως τη στιγμή κατά την οποία ο χρήστης παγιδευμένου λογισμικού τηλεφώνου δεχθεί ή πραγματοποιήσει νέα κλήση.

Δεν αποτελούν εξουδετέρωση λογισμικού παρακολούθησης κινητού τηλεφώνου ενέργειες όπως αντικατάσταση κάρτας SIM ούτε αλλαγή αριθμού, καθώς το παγιδευμένο τηλέφωνο θα κοινοποιήσει αμέσως τον νέο αριθμό προς παρακολούθηση. Δεν αποτελεί λύση ούτε μια απενεργοποίηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, καθώς για κάθε αποστολή αρχείων υποκλοπής τηλεφώνου αρκεί μια περιστασιακή σύνδεση τοπικού ασύρματου δικτύου WiFi που ενεργοποιείται αυτόματα ακόμη όταν πραγματοποιείται κάθε λίγες ημέρες.

Εάν όταν παραλάβατε το κινητό σας τηλέφωνο, δεν ήταν εργοστασιακά σφραγισμένο, αν αφέθηκε δίχως επίβλεψη, αν δε διαθέτει ενεργή προστασία κωδικού πρόσβασης (ανεξάρτητα του SIM PIN), ίσως έχετε ήδη εγκατεστημένο κακόβουλο λογισμικό επομένως παγιδευμένο κινητό. Στις περισσότερες περιπτώσεις η εγκατάσταση λογισμικού με σκοπό παρακολούθηση κινητού τηλεφώνου χρειάζεται μόνο λίγα μόνο λεπτά, ενώ η αγορά τέτοιου λογισμικού υποκλοπής γίνεται αρκετά εύκολα εφόσον διατίθεται από εκατοντάδες προμηθευτές κυρίως στο εξωτερικό.

Παρακολούθηση συνομιλιών σταθερού τηλεφώνου, εντοπισμός - εξουδετέρωση εξοπλισμού:

Οι τεχνικές που ακολουθούνται όταν πρόκειται για παρακολούθηση συνομιλιών σταθερού τηλεφώνου περιλαμβάνουν συνήθως ψηφιακό καταγραφικό, μικροπομπό - κοριό εκπομπής προς απομακρυσμένο δέκτη αντίστοιχων συχνοτήτων.

Παρακολούθηση συνομιλιών σταθερού τηλεφώνου είναι επίσης δυνατή χρησιμοποιώντας σύνδεση λογισμικού καταγραφής υπολογιστή, όπως επίσης κάποιο σύστημα αναμετάδοσης ήχου GSM με λογισμικό που ενεργοποιείται αυτόματα αναμεταδίδοντας όποια συνομιλία διεξάγεται στο παγιδευμένο τηλέφωνο προς άλλο σταθερό - κινητό.
Τέτοιες συσκευές παρακολούθησης συνομιλιών τοποθετούνται σχετικά εύκολα.
Εντοπισμός - εξουδετέρωση κρυμμένου εξοπλισμού: Χρησιμοποιούνται ειδικά μηχανήματα μέτρησης ισχύος, συχνότητας εκπομπής, τιμής φερόμενου ηλεκτρικού φορτίου γραμμής.


Έλεγχος - εντοπισμός κρυμμένου εξοπλισμού - εξουδετέρωση παρακολούθησης. Χρόνος ολοκλήρωσης έργου:

Εφόσον προηγηθεί συνεννόηση η επίσκεψη μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στην επόμενη ημέρα, ενώ η χρονική διάρκεια επίσκεψης κυμαίνεται καθώς έχουν σημασία παράμετροι όπως η πολυπλοκότητα χώρου, εμβαδόν, γεωγραφική θέση.
Αν παραδείγματος χάρη ένας χώρος κοντά σε πολλαπλές πηγές εκπομπής σημάτων παραδείγματος χάρη ασύρματα δίκτυα, δρομολογητές δικτύου, σημεία ασύρματης πρόσβασης WiFi, κάθε εντοπισμός - εξουδετέρωση λογισμικού υποκλοπής, κρυμμένου εξοπλισμού παρακολούθησης χρειάζεται περισσότερο χρόνο.

Σημείωση: οι παραπάνω παράμετροι ίσως επηρεάσουν τον απαιτούμενο στην εξουδετέρωση παρακολούθησης χρόνο αλλά όχι τη τιμή .

Αν παρόλα αυτά θέλετε γενικότερη εκτίμηση, μπορείτε υπολογίστε όχι περισσότερες από δύο ως τρείς ώρες. Περιλαμβάνεται: έλεγχος, εντοπισμός, εξουδετέρωση παρακολούθησης σε χώρο, σταθερό τηλέφωνο, υπολογιστή, κινητό.

Προσοχή: Δηλώνετε υπεύθυνα ότι δεν έχετε κανένα λόγο να πιστεύετε πως βρίσκεστε υποκείμενοι Νόμιμης έρευνας εκ μέρους Αρχών Ασφαλείας, ενώ αποδέχεστε πως αν διαπιστωθεί τo αντίθετο, θα διακοπεί άμεσα οποιοσδήποτε εντοπισμός, εξουδετέρωση, άλλη σχετική παροχή υπηρεσιών χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.

πληρωμή - κατάθεση - τραπεζική μεταφορά:

 
Προϋπόθεση παροχής υπηρεσιών αποτελεί η προκαταβολική εξόφληση: - χρέωση κάρτας, τραπεζικού λογαριασμού, μέσω PayPal.

 

εξουδετέρωση συστημάτων - λογισμικού παρακολούθησης έλεγχος - εντοπισμός - εξουδετέρωση συστημάτων παρακολούθησης

πληρωμή PayPal:

Υπηρεσίες ελέγχου, εντοπισμός και εξουδετέρωση εξοπλισμού ή λογισμικού παρακολούθησης (περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%):
PayPal

Επίσκεψη εκτός Θεσσαλονίκης από 0.38€ /χλμ.:
Πρόσθετη χρέωση ανά χιλιόμετρο:
(Additional charge per km):
Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται το κόστος επιστροφής. π.χ.:
Θεσσαλονίκη - Αθήνα → επιλέξτε: 600km (270€).

εσωτερικοί σύνδεσμοι: