Πωλήσεις, εγκατάσταση - αναβάθμιση υπολογιστή, εξοπλισμού δικτύου, περιφερειακών πληροφορικής.

Η επιλογή κατάλληλου υπολογιστή δε πρέπει να αφήνεται στη τύχη ούτε μόνο στο κόστος ως κριτήριο. . Εξοπλισμός όπως υπολογιστής, δίκτυο, περιφερειακές συσκευές, στις μέρες μας αποτελούν σημαντικά εργαλεία επομένως οφείλουν κατά προτεραιότητα να καλύπτουν σωστά τις απαιτήσεις αναφορικά με εργασίες για τις οποίες προορίζονται.

• Στα τριάντα και πλέον χρόνια καριέρας μου στο χώρο της πληροφορικής έχω δει πολλές φορές δυσαρεστημένους, δικαιολογημένα μη παραγωγικούς εργαζόμενους, αποκλειστικά εξαιτίας αναγκαστικής χρήσης παλιού σχεδόν άχρηστου εξοπλισμού όπως υπολογιστή, περιφερειακών, δικτύων, τελείως ακατάλληλου ως προς τη διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών τους, όπως επίσης πολλούς επί σειρά ετών αναποφάσιστους εργοδότες μπροστά στην ανάγκη αγοράς νέου εξοπλισμού ή αναβάθμιση εξοπλισμού εργαζομένου.

Επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού πληροφορικής: Είναι λογικό πως κάνουμε λάθος επιλογές αν βασιζόμαστε στα λεγόμενα κάποιου άπειρου πωλητή ή διαφημίσεις απρόσωπου ηλεκτρονικού καταστήματος. Συμβουλευόμαστε πάντα έναν υπεύθυνο, έμπειρο τεχνικό που προτείνει ή και παρέχει το κατάλληλο εξοπλισμό, εξασφαλίζοντας παράλληλα τουλάχιστον όσο αφορά στον εξοπλισμό πληροφορικής, παραγωγικούς ευχαριστημένους εργαζόμενους.

Ένας καινούριος υπολογιστής, συχνά περιέχει διαφημιστικές - δοκιμαστικές εκδόσεις εφαρμογών συνήθως χωρίς καμία χρησιμότητα στη δουλειά σας, οι οποίες όμως αν δεν αφαιρεθούν σωστά θα παραμείνουν στον υπολογιστή αντλώντας πολύτιμους πόρους, επιβαρύνοντας έτσι τη καθημερινή λειτουργία του.

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις κατασκευαστή καθώς επίσης προεγκατεστημένο λογισμικό υπολογιστή - περιφερειακών απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Προτείνεται παρέμβαση τεχνικού για τη καλύτερη αντιμετώπιση αναγκών διαφορετικών χρηστών. Περισσότερες λεπτομέρειες - τιμές τεχνικών υπηρεσιών πληροφορικής: σχετική ενότητα τεχνικής υποστήριξης υπολογιστών - δικτύων.

Πώληση, εγκατάσταση, αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων.

ενδεικτική  σύνθεση αναβάθμισης υπολογιστή

• Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αναβαθμίσεις υπολογιστών, δικτύων, περιφερειακών από το 1988.

Γνώση, εμπειρία, υπευθυνότητα, άμεσο αποτέλεσμα.

πακέτο αναβάθμισης υπολογιστή

εγκατάσταση - αντικατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής:

Αν ο υπολογιστής σας χρειάζεται αντικατάσταση:

• Έλεγχος - αξιολόγηση υπάρχοντος υπολογιστή - περιφερειακών - άλλου εξοπλισμού.

• Προσφορά νέου εξοπλισμού - υπηρεσιών εγκατάστασης.

• Σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη σε χαμηλές τιμές.

αναβάθμιση υπολογιστή:

Για όσους υπολογιστές χρειάζονται αναβάθμιση (αντικατάσταση μόνο της μητρικής κάρτας, μνήμης, επεξεργαστή):

• Προσδιορισμός αναγκών, καθώς είναι πιθανό ο υπολογιστής σας να μη χρειάζεται αναβάθμιση παρά μόνο συντήρηση.

• Προσφορά υλικών - υπηρεσιών αναβαθμισης.

• Λογικές τιμές.

εσωτερικοί σύνδεσμοι: